Account Guide

สมัครบัญชี Account (Sign-up/Register)

( 01 ) เข้าสู่เว็บไซต์ PinnShop.com

แนะนำให้เปิดบน Web Browser
เช่น Google Chrome, Microsoft Edge หรือ Mozilla Firefox, etc.
ไม่ควร เปิดโดยกด link จาก App ประเภท Messenger
เนื่องจาก Browser ภายในแอพ รองรับฟังก์ชันของเว็บไซต์ได้ไม่ครบถ้วน

( 03 ) ใน Section : ลงทะเบียน กรุณากรอก อีเมล์ (Email) ที่ต้องการใช้สมัคร

ควรเป็นอีเมล์ที่สามารถล็อกอิน เพื่อเช็ค และรับ-ส่งเมล์ได้

( 04 ) แล้วกดปุ่ม [ ลงทะเบียน ]

( 05 ) ในกรณีที่ ลงทะเบียนสำเร็จ ระบบจะสร้างบัญชี และรหัสผ่านตั้งต้นให้ พร้อมทั้ง นำไปที่หน้า My Account ซึ่งจะแสดงรายละเอียดบัญชีของท่าน
เช่น ประวัติการสั่งซื้อสินค้า รายการไฟล์ดาวน์โหลด ที่อยู่จัดส่ง เป็นต้น

✖ ในกรณีที่ ลงทะเบียนไม่สำเร็จ ✖
เนื่องจากอีเมล์ที่กรอกเข้ามา มีบัญชีอยู่แล้ว
ท่านสามารถล็อกอินด้วยบัญชีเดิมได้เลย
หรือ ทำการเปลี่ยนรหัสผ่าน หากจำรหัสผ่านเดิมไม่ได้

➤ เนื่องจาก การเข้าระบบครั้งแรกนี้ ระบบจะทำการสร้างรหัสผ่านตั้งต้นให้ ท่านจะต้องทำการสร้างรหัสผ่านของท่าน เพื่อใช้เข้าระบบในครั้งต่อไป

( 06 ) กรุณาเปิดเช็ค Mailbox ของท่าน
จะพบอีเมล์ ที่ระบบส่ง พร้อม link ตั้งรหัสผ่าน 
กรุณากดลิ้งค์ [ คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่านใหม่ ]

✱ Link รีเซ็ตรหัสผ่าน จะใช้ได้ครั้งเดียว ภายใน 1 ชั่วโมง 
หากลิ้งค์หมดอายุ หรือถูกใช้ไปแล้ว กรุณาทำการเปลี่ยนรหัสผ่าน เพื่อรับลิ้งค์ใหม่

( 07 ) ระบบจะนำไปที่หน้า Change Password 
กรุณากรอกรหัสผ่านใหม่ของท่าน

( 08 ) แล้วกดปุ่ม [ บันทึก ]

ท่านสามารถ เข้าสู่ระบบ ครั้งต่อๆไปได้
โดยใช้อีเมล์ และรหัสผ่านของท่าน

เข้าสู่ระบบ (Login) / ออกจากระบบ (Logout)

( 01 ) เข้าสู่เว็บไซต์ PinnShop.com

แนะนำให้เปิดบน Web Browser
เช่น Google Chrome, Microsoft Edge หรือ Mozilla Firefox, etc.
ไม่ควร เปิดโดยกด link จาก App ประเภท Messenger
เนื่องจาก Browser ภายในแอพ รองรับฟังก์ชันของเว็บไซต์ได้ไม่ครบถ้วน

( 03 ) ใน Section : เข้าสู่ระบบ กรุณากรอก อีเมล์ (Email) และรหัสผ่านของท่าน

( 04 ) แล้วกดปุ่ม [ เข้าสู่ระบบ ]

( 05 ) ในกรณีที่ เข้าสู่ระบบสำเร็จ ระบบจะนำไปที่หน้า My Account 

✖ ในกรณีที่ เข้าสู่ระบบไม่สำเร็จ✖
เนื่องจากอีเมล์ หรือรหัสผ่านที่กรอกเข้ามา ไม่ถูกต้อง
กรุณา ทำการเปลี่ยนรหัสผ่าน หากจำรหัสผ่านเดิมไม่ได้
หรือ ติดต่อ INBOX หรือเมล์ info@pinnshop.com ให้ทำการเปลี่ยนรหัสผ่านให้

ท่านสามารถ เข้าสู่ระบบ
เพื่อดูรายละเอียดบัญชีของท่านได้ ในหน้า My Account

[ Order ] ประวัติการสั่งซื้อสินค้า
แสดงรายการคำสั่งซื้อของท่าน และสถานะออเดอร์

[ Download ] รายการไฟล์ดาวน์โหลด
แสดงรายการไฟล์ที่ดาวน์โหลดได้ สำหรับสินค้า Digital ที่ท่านมี

[ Address ] ที่อยู่
แสดงที่อยู่ในใบเสร็จ และที่อยู่จัดส่ง จากออเดอร์ล่าสุดของท่าน
ท่านสามารถแก้ไขข้อมูลในหน้านี้ได้ เพื่อความสะดวกในการสั่งสินค้าครั้งต่อไป

✦ [ Account Details ] รายละเอียดทั่วไป
แสดงชื่อ-สกุล Username และอีเมล์ของท่าน
ท่านสามารถแก้ไขข้อมูลในหน้านี้ได้ รวมถึงเปลี่ยนรหัสผ่านด้วย

ท่านสามารถ ออกจากระบบ ได้
โดยกด [ Logout ]

เปลี่ยนรหัสผ่าน (Change Password)

( 01 ) เข้าสู่เว็บไซต์ PinnShop.com

แนะนำให้เปิดบน Web Browser
เช่น Google Chrome, Microsoft Edge หรือ Mozilla Firefox, etc.
ไม่ควร เปิดโดยกด link จาก App ประเภท Messenger
เนื่องจาก Browser ภายในแอพ รองรับฟังก์ชันของเว็บไซต์ได้ไม่ครบถ้วน

( 03 ) ใน Section : เข้าสู่ระบบ แล้วกดลิ้งค์ [ คุณจำรหัสผ่านไม่ได้ ]

( 04 ) ระบบจะนำไปที่หน้า Lost Password กรุณากรอกอีเมล์สมาชิกของท่าน

( 05 ) แล้วกดปุ่ม [ เปลี่ยนรหัสผ่าน ]

( 06 ) ระบบจะแจ้งยืนยันว่า ได้ทำการส่งอีเมล์สำหรับเปลี่ยนรหัสผ่านไปให้ท่านในอีเมล์แล้ว

( 07 ) กรุณาเปิดเช็ค Mailbox ของท่าน
จะพบอีเมล์ Password Reset ที่ระบบส่ง พร้อม link เปลี่ยนรหัสผ่าน ไปให้ 
กรุณากดลิ้งค์ [ คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่านใหม่ ]

✱ Link รีเซ็ตรหัสผ่าน จะใช้ได้ครั้งเดียว ภายใน 1 ชั่วโมง 
หากลิ้งค์หมดอายุ หรือถูกใช้ไปแล้ว กรุณาทำการเปลี่ยนรหัสผ่าน เพื่อรับลิ้งค์ใหม่

( 08 ) ระบบจะนำไปที่หน้า Change Password 
กรุณากรอกรหัสผ่านใหม่ของท่าน

( 09 ) แล้วกดปุ่ม [ บันทึก ]

✖ ในกรณีที่ ไม่ได้รับอีเมล์ภายใน 15 นาที✖
อาจจะมีข้อผิดพลาด หรือระบบไม่พบบัญชีข้อมูลอีเมล์ของท่าน
กรุณา ติดต่อ INBOX หรือเมล์ info@pinnshop.com ให้ทำการตรวจสอบ

ท่านสามารถ เข้าสู่ระบบ ครั้งต่อๆไปได้
โดยใช้อีเมล์ และรหัสผ่านใหม่ของท่าน