อุปกรณ์สำหรับงานเย็บ Magic Pattern

เข็มหมุด
เข็มหมุดหัวดอกไม้

เข็มหมุดหัวดอกไม้ สีพาสเทล บรรจุ 50 เล่ม

เข็มหมุดหัวแก้ว ทนความร้อนได้ดี จำนวน 100 ชิ้น

คลิปหนีบผ้า Wonder Clips จำนวน 20 ชิ้น

เข็มหมุดหัวแบน
รูปดอกไม้ 60 เล่ม

แท่นแม่เหล็กเก็บเข็มหมุด พร้อมเข็มหมุดหัวแบนดอกไม้

เข็มหมุดหัวแก้ว เข็มหมุด รีดได้

หมอนเข็มรูปมะเขือเทศ

หมอนปักเข็ม น่ารักสไตล์ญี่ปุ่น (คละสี) 

เข็มหมุดหัวดอกไม้

เข็มหมุดหัวดอกไม้ สีพาสเทล บรรจุ 50 เล่ม

เข็มหมุดหัวแก้ว ทนความร้อนได้ดี จำนวน 100 ชิ้น

คลิปหนีบผ้า Wonder Clips จำนวน 20 ชิ้น

เข็มหมุดหัวแบน
รูปดอกไม้ 60 เล่ม

แท่นแม่เหล็กเก็บเข็มหมุด พร้อมเข็มหมุดหัวแบนดอกไม้

เข็มหมุดหัวแก้ว เข็มหมุด รีดได้

หมอนเข็มรูปมะเขือเทศ

หมอนปักเข็ม น่ารักสไตล์ญี่ปุ่น (คละสี) อุปกรณ์ที่ต้องมี