Flower Plate

สินค้าประเภทต่างๆ

แสดงทั้งหมด 7 ผลลัพท์

 • ที่ทำโบติดกล่องของขวัญขนาดจิ๋ว (Flower Plate) size SS

  ฿250.00

  ที่ทำโบติดกล่องของขวัญขนาดจิ๋ว

  ที่ทำโบติดกล่องของขวัญ เป็นอุปกรณ์ช่วยทำริบบิ้นหรือผ้าให้เป็นโบที่สวยงาม ตัวเพลตทำจากพลาสติกอย่างดี
  1 ชุดมี 3 ชิ้น สำหรับทำโบ 3 เหลี่ยม, ดาว 5 แฉก และดาว 7 แฉก ขนาดสำเร็จประมาณ 2 ซม., 3 ซม., และ 4 ซม. ใช้กับริบบิ้นความกว้าง 4-6 มม. (แพ็คเกจภาษาญี่ปุ่น)

 • ที่ทำโบว์ขนาดเล็ก (Flower Plate) size S

  ฿280.00

  เพลตพลาสติกสำหรับทำริบบิ้นหรือผ้าให้เป็นโบว์ที่สวยงาม 1 ชุดมี 3 ชิ้น สำหรับทำโบว์ 3 เหลี่ยม, ดาว 5 แฉก และดาว 7 แฉก ขนาดสำเร็จประมาณ 3.5 , 5 , 7 ซม. ใช้กับริบบิ้นความกว้าง 7-12 มม. (แพ็คเกจภาษาอังกฤษ)

 • ที่ทำโบว์ขนาดใหญ่ (Flower Plate) size L

  ฿340.00

  ที่ทำโบติดกล่องของขวัญขนาดใหญ่

  ที่ทำโบติดกล่องของขวัญ เป็นอุปกรณ์ช่วยทำริบบิ้นหรือผ้าให้เป็นโบที่สวยงาม ตัวเพลตทำจากพลาสติกอย่างดี
  1 ชุดมี 3 ชิ้น สำหรับทำโบ 3 เหลี่ยม, ดาว 5 แฉก และดาว 7 แฉก ขนาดสำเร็จประมาณ 7 ซม., 10 ซม., และ 14 ซม. ใช้กับริบบิ้นความกว้าง 19-25 มม. (แพ็คเกจภาษาญี่ปุ่น)

 • ที่ทำโบว์ขนาดใหญ่ (Flower Plate) size L

  ฿340.00

  ที่ทำโบติดกล่องของขวัญขนาดใหญ่

  ที่ทำโบติดกล่องของขวัญ เป็นอุปกรณ์ช่วยทำริบบิ้นหรือผ้าให้เป็นโบที่สวยงาม ตัวเพลตทำจากพลาสติกอย่างดี
  1 ชุดมี 3 ชิ้น สำหรับทำโบสามเหลี่ยม, ดาว 5 แฉก และดาว 7 แฉก ขนาดสำเร็จประมาณ 7 ซม., 10 ซม., และ 14 ซม. ใช้กับริบบิ้นความกว้าง 19-25 มม. (แพ็คเกจภาษาอังกฤษ)

 • ที่ทำโบติดกล่องของขวัญขนาดกลาง (Flower Plate) size M

  ฿310.00

  ที่ทำโบติดกล่องของขวัญขนาดกลาง

  ที่ทำโบติดกล่องของขวัญ เป็นอุปกรณ์ช่วยทำริบบิ้นหรือผ้าให้เป็นโบที่สวยงาม ตัวเพลตทำจากพลาสติกอย่างดี
  1 ชุดมี 3 ชิ้น สำหรับทำโบว์ 3 เหลี่ยม, ดาว 5 แฉก และดาว 7 แฉก ขนาดสำเร็จประมาณ 5 ซม., 8 ซม., และ 10 ซม. ใช้กับริบบิ้นความกว้าง 13-18 มม. (แพ็คเกจภาษาญี่ปุ่น)

 • ที่ทำโบว์ขนาดเล็ก (Flower Plate) size S

  ฿280.00

  เพลตพลาสติกสำหรับทำริบบิ้นหรือผ้าให้เป็นโบว์ที่สวยงาม 1 ชุดมี 3 ชิ้น

  สำหรับทำโบว์ 3 เหลี่ยม, ดาว 5 แฉก และดาว 7 แฉก ขนาดสำเร็จประมาณ 3.5 , 5 , 7 ซม. ใช้กับริบบิ้นความกว้าง 7-12 มม. (แพ็คเกจภาษาญี่ปุ่น)

 • ที่ทำโบติดกล่องของขวัญขนาดกลาง (Flower Plate) size M

  ฿310.00

  ที่ทำโบติดกล่องของขวัญขนาดกลาง

  ที่ทำโบติดกล่องของขวัญ เป็นอุปกรณ์ช่วยทำริบบิ้นหรือผ้าให้เป็นโบที่สวยงาม ตัวเพลตทำจากพลาสติกอย่างดี
  1 ชุดมี 3 ชิ้น สำหรับทำโบสามเหลี่ยม, ดาว 5 แฉก และดาว 7 แฉก ขนาดสำเร็จประมาณ 5 ซม., 8 ซม., และ 10 ซม. ใช้กับริบบิ้นความกว้าง 13-18 มม. (แพ็คเกจภาษาอังกฤษ)