อุปกรณ์สำหรับงานเย็บ Magic Pattern

กรรไกรตัดผ้า
กรรไกรซิงเกอร์

กรรไกรซิงเกอร์ สีเงิน
ขนาด 7 นิ้ว

กรรไกรซิงเกอร์

กรรไกรซิงเกอร์ สีเงิน
ขนาด 8 นิ้ว

กรรไกรซิงเกอร์

กรรไกรซิงเกอร์ สีเงิน
ขนาด 9 นิ้ว

กรรไกรเล็กปลายแหลม
ลายดอกไม้ (คละสี)

กรรไกรปลายงอนตัดเศษด้าย

กรรไกรตัดผ้า 9 นิ้ว
พร้อมปลอกสีฟ้า

กรรไกรซิงเกอร์

กรรไกรซิงเกอร์ สีเงิน
ขนาด 7 นิ้ว

กรรไกรซิงเกอร์

กรรไกรซิงเกอร์ สีเงิน
ขนาด 8 นิ้ว

กรรไกรซิงเกอร์

กรรไกรซิงเกอร์ สีเงิน
ขนาด 9 นิ้ว

กรรไกรเล็กปลายแหลม
ลายดอกไม้ (คละสี)

กรรไกรปลายงอนตัดเศษด้าย

กรรไกรตัดผ้า 9 นิ้ว
พร้อมปลอกสีฟ้า

กรรไกรปลายงอน ตัดเศษด้าย ด้ามชมพู ขนาด 4 นิ้ว

กรรไกรตัดผ้า 9.5 นิ้ว ยี่ห้อ Hemline ถนัดซ้ายใช้ได้

กรรไกรตัดผ้า

กรรไกรตัดผ้า ยี่ห้อ Brother

กรรไกรตัดด้าย วินเทจ

กรรไกรตัดผ้าด้ามดำ 10 นิ้ว

กรรไกรปลายงอน ตัดเศษด้าย ด้ามชมพู ขนาด 4 นิ้ว

กรรไกรตัดผ้า 9.5 นิ้ว ยี่ห้อ Hemline ถนัดซ้ายใช้ได้

กรรไกรตัดผ้า

กรรไกรตัดผ้า ยี่ห้อ Brother

กรรไกรตัดด้าย วินเทจ

กรรไกรตัดผ้าด้ามดำ 10 นิ้ว