อุปกรณ์สำหรับงานเย็บ Magic Pattern

อุปกรณ์ช่วยงานเย็บ

เตารีดเล็ก สำหรับพกพา

ที่เลาะด้าย

ที่เลาะด้าย พร้อมปลอกเก็บ ใช้ได้ทั้งงานเย็บและงานปัก

ที่กดผ้า

ที่กดผ้า ใช้แทนเตารีด สำหรับงานแอพพลิเค่

ที่สอดยางยืด แบบเหล็ก จำนวน 1 ชิ้น

ที่สอดยางยืด ยี่ห้อ Hemline

ที่สอดยางยืด
พลาสติก 3 ขนาด

ที่สอดยางยืดเหล็ก

ที่กลับไส้ไก่ สำหรับงานเย็บ

ที่กลับไส้ไก่ สำหรับงานเย็บ
ยี่ห้อ Hemline

สายวัด ความยาว 150 ซม. แบบคละสี

สายยางยืดถัก VENUS
(เบอร์ 6)

สายยางยืดถัก VENUS
(เบอร์ 8)

ผ้ากาวสาลู

ผ้ากาววีราเน่

สายวัดชนิดตลับ (วงกลม) สีชมพู มี 2 หน่วยวัด

สายวัดชนิดตลับ สีชมพู แบบ 2 หน่วยวัด (หน่วยวัดนิ้วและซม.)

สายวัดชนิดตลับ สีขาว แบบ 2 หน่วยวัด (หน่วยวัดนิ้วและซม.)

สายวัดชนิดตลับ สีเขียว แบบ 2 หน่วยวัด (หน่วยวัดนิ้วและซม.)

สายวัดชนิดตลับ สีฟ้า แบบ 2 หน่วยวัด (หน่วยวัดนิ้วและซม.)

แผ่นรองตัด

แผ่นรองตัด ขนาด 60 x 45 ซม.

แม่เหล็กกั้นผ้า ยี่ห้อ Hemline สำหรับกำหนดแนวเย็บจักร

ไม้บรรทัด สำหรับงานแพทเวิร์ค Patchwork ขนาด 30 ซม.

ที่จับไม้บรรทัด

ไม้บรรทัดสำหรับวาดวงกลม งานควิลท์

ไม้บรรทัดสำหรับเผื่อตะเข็บงานเย็บ ยี่ห้อ Hemline

สายยางยืดถัก VENUS
(เบอร์ 6)

สายยางยืดถัก VENUS
(เบอร์ 8)

ผ้ากาวสาลู

ผ้ากาววีราเน่

สายวัดชนิดตลับ (วงกลม) สีชมพู มี 2 หน่วยวัด

สายวัดชนิดตลับ สีชมพู แบบ 2 หน่วยวัด (หน่วยวัดนิ้วและซม.)

สายวัดชนิดตลับ สีขาว แบบ 2 หน่วยวัด (หน่วยวัดนิ้วและซม.)

สายวัดชนิดตลับ สีเขียว แบบ 2 หน่วยวัด (หน่วยวัดนิ้วและซม.)

สายวัดชนิดตลับ สีฟ้า แบบ 2 หน่วยวัด (หน่วยวัดนิ้วและซม.)

ที่สอดยางยืด
พลาสติก 3 ขนาด

ที่สอดยางยืดเหล็ก

ที่กลับไส้ไก่ สำหรับงานเย็บ

ที่กลับไส้ไก่ สำหรับงานเย็บ
ยี่ห้อ Hemline

สายวัด ความยาว 150 ซม. แบบคละสี

เตารีดเล็ก สำหรับพกพา

ที่เลาะด้าย

ที่เลาะด้าย พร้อมปลอกเก็บ ใช้ได้ทั้งงานเย็บและงานปัก

ที่กดผ้า

ที่กดผ้า ใช้แทนเตารีด สำหรับงานแอพพลิเค่

ที่สอดยางยืด แบบเหล็ก จำนวน 1 ชิ้น

ที่สอดยางยืด ยี่ห้อ Hemline

แม่เหล็กกั้นผ้า ยี่ห้อ Hemline สำหรับกำหนดแนวเย็บจักร

ไม้บรรทัด สำหรับงานแพทเวิร์ค Patchwork ขนาด 30 ซม.

ที่จับไม้บรรทัด

ไม้บรรทัดสำหรับวาดวงกลม งานควิลท์

แผ่นรองตัด

แผ่นรองตัด ขนาด 60 x 45 ซม.