อุปกรณ์สำหรับงานเย็บ Magic Pattern

ด้ายเย็บสปัน 550 ม.
ด้ายเย็บผ้า

ด้ายสปันสีน้ำตาลอ่อน

ด้ายเย็บผ้า

ด้ายสปันสีน้ำเงินเข้ม

ด้ายเย็บผ้า

ด้ายสปันสีน้ำเงินอมเทา

ด้ายเย็บผ้า

ด้ายสปันสีน้ำตาลอ่อน

ด้ายเย็บผ้า

ด้ายสปันสีน้ำตาลอ่อน
อมเหลือง

ด้ายเย็บผ้า

ด้ายสปันสีน้ำตาล

ด้ายวีนัส

ด้ายสปันสีน้ำตาลเข้ม

ด้ายเย็บผ้า

ด้ายสปันสีเทา

ด้ายเย็บผ้า

ด้ายสปันสีขาวนวล

ด้ายเย็บผ้าวีสปัน

ด้ายสปันสีครีม

ด้ายเย็บผ้า

ด้ายสปันสีชมพู

ด้ายเย็บผ้า

ด้ายสปันสีชมพู

ด้ายเย็บผ้า

ด้ายสปันสีแดงสด

ด้ายเย็บผ้า

ด้ายสปันสีฟ้า

ด้ายเย็บผ้า

ด้ายสปันสีสีน้ำตาลอมเหลือง

ด้ายเย็บผ้า

ด้ายสปันสีดำ

ด้ายเย็บผ้า

ด้ายสปันสีเขียวอ่อน

ด้ายเย็บผ้าวีสปัน

ด้ายสปันสีชมพูอมส้ม

ด้ายเย็บผ้า

ด้ายสปันสีน้ำตาลเข้ม

ด้ายสปันสีกรมท่า

ด้ายเย็บผ้า

ด้ายสปันสีน้ำตาลอ่อน

ด้ายเย็บผ้า

ด้ายสปันสีน้ำเงินเข้ม

ด้ายเย็บผ้า

ด้ายสปันสีน้ำเงินอมเทา

ด้ายเย็บผ้า

ด้ายสปันสีน้ำตาลอ่อน

ด้ายเย็บผ้า

ด้ายสปันสีน้ำตาลอ่อน
อมเหลือง

ด้ายเย็บผ้า

ด้ายสปันสีน้ำตาล

ด้ายวีนัส

ด้ายสปันสีน้ำตาลเข้ม

ด้ายเย็บผ้า

ด้ายสปันสีเทา

ด้ายเย็บผ้า

ด้ายสปันสีขาวนวล

ด้ายเย็บผ้าวีสปัน

ด้ายสปันสีครีม

ด้ายเย็บผ้า

ด้ายสปันสีชมพู

ด้ายเย็บผ้า

ด้ายสปันสีชมพู

ด้ายเย็บผ้า

ด้ายสปันสีแดงสด

ด้ายเย็บผ้า

ด้ายสปันสีฟ้า

ด้ายเย็บผ้า

ด้ายสปันสีสีน้ำตาลอมเหลือง

ด้ายเย็บผ้า

ด้ายสปันสีดำ

ด้ายเย็บผ้า

ด้ายสปันสีเขียวอ่อน

ด้ายเย็บผ้าวีสปัน

ด้ายสปันสีชมพูอมส้ม

ด้ายเย็บผ้า

ด้ายสปันสีน้ำตาลเข้ม

ด้ายสปันสีกรมท่า