อุปกรณ์สำหรับงานเย็บ Magic Pattern

อุปกรณ์ทำตำแหน่งบนผ้า

ปากกาเขียนผ้า ปากกาแต้มผ้า สีม่วงพร้อมหมึกลบ

ปากกาเขียนผ้า 2 ขนาด
ใน 1 ด้าม 

ปากกาแต้มผ้าสีฟ้า
พร้อมหมึกลบ 

ปากกาเขียนผ้า ปากกาแต้มผ้า 2 สี ใน 1 ด้าม ยี่ห้อ Adger

ปากกาแต้มผ้าสีฟ้า หัวเล็ก ซักออกด้วยน้ำเปล่า

ชอล์ค

ชอล์ค เขียนผ้าสามเหลี่ยม
คละสี 3 แท่ง

ดินสอ เขียนผ้า 3 แท่ง

ชอล์กเขียนผ้า 4 สี

ชอล์กเขียนผ้า รูปสามเหลี่ยม บรรจุจำนวน 10 แท่ง

ดินสอเขียนผ้าสีขาว

ดินสอ เขียนผ้า สีเงิน

ดินสอเขียนผ้า สีเหลือง

ชอล์กเขียนผ้าสีชมพู ยี่ห้อ Clover

ดินสอกด เขียนผ้า สีชมพู สำหรับงานเย็บ งานควิลท์

รีฟิล ไส้ปากกาชอล์กหัวลูกกลิ้งเขียนผ้า (สีชมพู)
ยี่ห้อ Clover

ดินสอกด เขียนผ้า สีเหลือง สำหรับงานเย็บ งานควิลท์

ดินสอกด เขียนผ้า สีเทาเงิน สำหรับงานเย็บ งานควิลท์

รีฟิล ไส้ปากกาชอล์คหัวลูกกลิ้งเขียนผ้า (สีฟ้า)
ยี่ห้อ Clover

ลูกกลิ้งผ้า

ลูกกลิ้งผ้า ด้ามไม้

ลูกกลิ้งผ้า ด้ามไม้
ยี่ห้อ Hemline

ลูกกลิ้งผ้า

กระดาษลอกลาย กระดาษคาร์บอน สำหรับตัดเสื้อ 5 แผ่น

กระดาษคาร์บอน สำหรับตัดเสื้อ บรรจุจำนวน 5 แผ่น

ชอล์ค

ชอล์ค เขียนผ้าสามเหลี่ยม
คละสี 3 แท่ง

ดินสอ เขียนผ้า 3 แท่ง

ชอล์กเขียนผ้า 4 สี

ชอล์กเขียนผ้า รูปสามเหลี่ยม บรรจุจำนวน 10 แท่ง

ดินสอเขียนผ้าสีขาว

ปากกาเขียนผ้า ปากกาแต้มผ้า สีม่วงพร้อมหมึกลบ

ปากกาเขียนผ้า 2 ขนาด
ใน 1 ด้าม 

ปากกาแต้มผ้าสีฟ้า
พร้อมหมึกลบ 

ปากกาเขียนผ้า ปากกาแต้มผ้า 2 สี ใน 1 ด้าม ยี่ห้อ Adger

ปากกาแต้มผ้าสีฟ้า หัวเล็ก ซักออกด้วยน้ำเปล่า

ดินสอ เขียนผ้า สีเงิน

ดินสอเขียนผ้า สีเหลือง

ชอล์กเขียนผ้าสีชมพู ยี่ห้อ Clover

ดินสอกด เขียนผ้า สีชมพู สำหรับงานเย็บ งานควิลท์

รีฟิล ไส้ปากกาชอล์กหัวลูกกลิ้งเขียนผ้า (สีชมพู)
ยี่ห้อ Clover

ดินสอกด เขียนผ้า สีเหลือง สำหรับงานเย็บ งานควิลท์

ดินสอกด เขียนผ้า สีเทาเงิน สำหรับงานเย็บ งานควิลท์

รีฟิล ไส้ปากกาชอล์คหัวลูกกลิ้งเขียนผ้า (สีฟ้า)
ยี่ห้อ Clover

ลูกกลิ้งผ้า

ลูกกลิ้งผ้า ด้ามไม้

ลูกกลิ้งผ้า ด้ามไม้
ยี่ห้อ Hemline

ลูกกลิ้งผ้า

กระดาษลอกลาย กระดาษคาร์บอน สำหรับตัดเสื้อ 5 แผ่น

กระดาษคาร์บอน สำหรับตัดเสื้อ บรรจุจำนวน 5 แผ่น