อุปกรณ์สำหรับงานเย็บ Magic Pattern

ไส้กระสวย / ตีนผีจักรเย็บผ้า

ตีนผีม้วนริมแบน (JS GS)

ตีนผี A สำหรับทำรังดุม (JS)

ตีนผี A สำหรับทำรังดุม
(FS NV) 

ตีนผี J สำหรับเย็บงานธรรมดาทั่วไป (FS NV)

ตีนผี G สำหรับเย็บตะเข็บแซกริมผ้า (FS NV)

ไส้กระสวยจักร

ไส้กระสวยจักร 10 ชิ้น

ไส้กระสวย

ไส้กระสวย 10 ชิ้น

ไส้กระสวย Brother

ไส้กระสวยจักร รุ่น PQ1500SL 

กล่องเก็บไส้กระสวย

ตีนผีม้วนริมแบน

ตีนผีม้วนริมแบน

ตีนผี R ตีนผีตะเข็บสอย
(FS NV) 

ตีนผี J ตีนผีซิกแซก สำหรับเย็บงานธรรมดาทั่วไป (JS GS)

ตีนผี N สำหรับเย็บลายตกแต่ง
(FS NV) 

ตีนผีเย็บรังดุม

ตีนผี A สำหรับทำรังดุม (GS) 

ตีนผี M สำหรับทำรังดุม
(JS GS) 

ตีนผีจับจีบ

ตีนผีจับจีบ

ตีนผีแซกเก็บริมพร้อมตัดผ้า

ตีนผีแซกเก็บริมพร้อมตัดผ้า (FS NV)

ตีนผีจับจีบ (NV)

ตีนผีเย็บคลุมริมผ้าพร้อมใบมีด

ตีนผี M สำหรับเย็บกระดุม
(FS NV)

เซ็ตตีนผีจักร ครอบจักรวาล (ตีนผี 11 ชิ้น)

ถาดใส่เศษด้ายโพ้ง สำหรับจักรโพ้ง Brother รุ่น 2104-D

ตีนผีม้วนริมแบน (JS GS)

ตีนผี A สำหรับทำรังดุม (JS)

ตีนผี A สำหรับทำรังดุม
(FS NV) 

ตีนผี J สำหรับเย็บงานธรรมดาทั่วไป (FS NV)

ตีนผี G สำหรับเย็บตะเข็บแซกริมผ้า (FS NV)

ไส้กระสวยจักร

ไส้กระสวยจักร 10 ชิ้น

ไส้กระสวย

ไส้กระสวย 10 ชิ้น

ไส้กระสวย Brother

ไส้กระสวยจักร รุ่น PQ1500SL 

กล่องเก็บไส้กระสวย

ตีนผีม้วนริมแบน

ตีนผีม้วนริมแบน

ตีนผี R ตีนผีตะเข็บสอย
(FS NV) 

ตีนผี J ตีนผีซิกแซก สำหรับเย็บงานธรรมดาทั่วไป (JS GS)

ตีนผี N สำหรับเย็บลายตกแต่ง
(FS NV) 

ตีนผีเย็บรังดุม

ตีนผี A สำหรับทำรังดุม (GS) 

ตีนผี M สำหรับทำรังดุม
(JS GS) 

ตีนผีจับจีบ

ตีนผีจับจีบ

ตีนผีแซกเก็บริมพร้อมตัดผ้า

ตีนผีแซกเก็บริมพร้อมตัดผ้า (FS NV)

ตีนผีจับจีบ (NV)

ตีนผีเย็บคลุมริมผ้าพร้อมใบมีด

ตีนผี M สำหรับเย็บกระดุม
(FS NV)

เซ็ตตีนผีจักร ครอบจักรวาล (ตีนผี 11 ชิ้น)

ถาดใส่เศษด้ายโพ้ง สำหรับจักรโพ้ง Brother รุ่น 2104-D