อุปกรณ์สำหรับงานเย็บ Magic Pattern

เข็มจักรเย็บผ้า

เข็มคู่จักร เบอร์ 80

เข็มคู่จักร เบอร์ 90

เข็มจักรเย็บผ้า เบอร์ 60/8 

เข็มจักรเย็บผ้า เบอร์ 70/10 

เข็มจักรเย็บและปัก
เบอร์ 80/12

เข็มคู่จักร เบอร์ 80

เข็มคู่จักร เบอร์ 90

เข็มจักรเย็บผ้า เบอร์ 60/8 

เข็มจักรเย็บผ้า เบอร์ 70/10 

เข็มจักรเย็บและปัก
เบอร์ 80/12

เข็มจักรเย็บผ้าเจอร์ซี่ย์
เบอร์ 70/10

เข็มจักรเย็บผ้าเจอร์ซี่ย์
เบอร์ 80/12

เข็มจักรเย็บผ้าเจอร์ซี่ย์
เบอร์ 90/14

เข็มจักรเย็บหนัง
เบอร์ 90/14, 100/16

เข็มจักรงานควิลท์
เบอร์ 75/11, 90/14

เข็มจักรเย็บและปัก
เบอร์ 90/14

เข็มจักรเย็บผ้า
เบอร์ 100/16

เข็มจักรเย็บผ้า
เบอร์ 110/18

เข็มจักรเย็บผ้าคละเบอร์
(ผ้าธรรมดา ผ้ายีนส์
ผ้ายืด)

เข็มจักรเย็บผ้าคละเบอร์
(70-80-90-100)

เข็มจักรเย็บผ้ายืด
เบอร์ 75/11

เข็มจักร

เข็มจักรเย็บผ้ายืด
เบอร์ 90/14

เข็มจักรสำหรับปัก เบอร์ 75/11, 90/14

เข็มจักรเย็บผ้ายีนส์
เบอร์ 90/14

เข็มเย็บผ้ายีนส์

เข็มจักรเย็บผ้ายีนส์ เบอร์ 90/14, 100/16

เข็มคู่จักร เบอร์ 80

เข็มคู่จักร เบอร์ 90

เข็มจักรเย็บผ้า เบอร์ 60/8 

เข็มจักรเย็บผ้า เบอร์ 70/10 

เข็มจักรเย็บและปัก
เบอร์ 80/12

เข็มคู่จักร เบอร์ 80

เข็มคู่จักร เบอร์ 90

เข็มจักรเย็บผ้า เบอร์ 60/8 

เข็มจักรเย็บผ้า เบอร์ 70/10 

เข็มจักรเย็บและปัก
เบอร์ 80/12

เข็มจักรเย็บผ้าเจอร์ซี่ย์
เบอร์ 70/10

เข็มจักรเย็บผ้าเจอร์ซี่ย์
เบอร์ 80/12

เข็มจักรเย็บผ้าเจอร์ซี่ย์
เบอร์ 90/14

เข็มจักรเย็บหนัง
เบอร์ 90/14, 100/16

เข็มจักรงานควิลท์
เบอร์ 75/11, 90/14

เข็มจักรเย็บและปัก
เบอร์ 90/14

เข็มจักรเย็บผ้า
เบอร์ 100/16

เข็มจักรเย็บผ้า
เบอร์ 110/18

เข็มจักรเย็บผ้าคละเบอร์
(ผ้าธรรมดา ผ้ายีนส์
ผ้ายืด)

เข็มจักรเย็บผ้าคละเบอร์
(70-80-90-100)

เข็มจักรเย็บผ้ายืด
เบอร์ 75/11

เข็มจักร

เข็มจักรเย็บผ้ายืด
เบอร์ 90/14

เข็มจักรสำหรับปัก เบอร์ 75/11, 90/14

เข็มจักรเย็บผ้ายีนส์
เบอร์ 90/14

เข็มเย็บผ้ายีนส์

เข็มจักรเย็บผ้ายีนส์ เบอร์ 90/14, 100/16