Cross Stitch Kits (made on demand)

สินค้าประเภทต่างๆ

Showing 1–16 of 532 results

 • CX-EV-477 : พระพิฆเณศ

  ฿1,850.00

  ชื่อภาพ : พระพิฆเณศ

  รายละเอียดของภาพ :

  • ชุดปักครอสติช
  • ผ้าครอสติช  : 14 CT
  • ขนาดภาพ : 21 นิ้ว X 16 นิ้ว
  • ผังลายสี ขนาด A3
  • *สินค้าพรีออเดอร์ ผลิต/จัดส่งได้หลังชำระเงิน 15-20 วันค่ะ*
 • GO-077 : โลกใต้ทะเล

  ฿3,150.00

  ชื่อภาพ : โลกใต้ทะเล

  รายละเอียดของภาพ :

  • ชุดปักครอสติช
  • ผ้าครอสติช  : 14 CT
  • ขนาดภาพ : 28.5 นิ้ว X 21.5 นิ้ว
  • ผังลายสี ขนาด A3
  • *สินค้าพรีออเดอร์ ผลิต/จัดส่งได้หลังชำระเงิน 15-20 วันค่ะ*
 • GO-004 : นางในฝัน

  ฿3,350.00

  ชื่อภาพ : นางในฝัน

  รายละเอียดของภาพ :

  • ชุดปักครอสติช
  • ปักบนผ้าครอสติช  : 14 ct
  • ขนาดภาพ : 31.5 นิ้ว x 21 นิ้ว
  • stitch count : 440 x 290
  • ผังลายสี ขนาด A3
  • *สินค้าพรีออเดอร์ ผลิต/จัดส่งได้หลังชำระเงิน 15-20 วันค่ะ*
 • GO-075 : วัดพระศรีรัตนศาสดาราม

  ฿2,100.00

  ชื่อภาพ : GO-075 วัดพระศรีรัตนศาสดาราม

  รายละเอียดของภาพ :

  • ชุดปักครอสติช
  • ปักบนผ้าครอสติช  : 14 ct
  • ขนาดภาพ : 23.5 นิ้ว x 16.5 นิ้ว
  • ผังลายสี ขนาด A3
  • *สินค้าพรีออเดอร์ ผลิต/จัดส่งได้หลังชำระเงิน 15-20 วันค่ะ*
 • CX-EV-496 : พระพิฆเนศ ประทานพร ประทานทรัพย์ มั่งมีศรีสุข

  ฿1,750.00

  ชื่อภาพ : พระพิฆเนศ ประทานพร ประทานทรัพย์ มั่งมีศรีสุข

  รายละเอียดของภาพ :

  • ชุดปักครอสติช
  • ปักบนผ้าครอสติช  : 14 ct
  • ขนาดภาพ : 16 นิ้ว x 20 นิ้ว
  • Stitch count 176×276
  • ผังลายสี ขนาด A3
  • *สินค้าพรีออเดอร์ ผลิต/จัดส่งได้หลังชำระเงิน 15-20 วันค่ะ*

  สินค้าเป็นแบบสั่งผลิต หลังจากโอนชำระเงินแล้วจะดำเนินการส่งออกภายใน 15 วันทำการ

  ***หมายเหตุ: ช่วงโปรโมชั่นรอสั่งผลิต 1 เดือน****
 • CX-EV-CR108 : ในหลวง ร.๙

  ฿2,450.00

  ชื่อภาพ : ในหลวง ร.๙

  รายละเอียดของภาพ :

  • ชุดปักครอสติช
  • ปักบนผ้าครอสติช  : 14 ct
  • ขนาดภาพ : 20 นิ้ว x 20 นิ้ว
  • ผังลายสี ขนาด A3
  • *สินค้าพรีออเดอร์ ผลิต/จัดส่งได้หลังชำระเงิน 15-20 วันค่ะ*

  สินค้าเป็นแบบสั่งผลิต หลังจากโอนชำระเงินแล้วจะดำเนินการส่งออกภายใน 15 วันทำการ

  ***หมายเหตุ: ช่วงโปรโมชั่นรอสั่งผลิต 1 เดือน****
 • GO-078 : ประสูติ-ตรัสรู้-ปรินิพพาน

  ฿3,300.00

  ชื่อภาพ : ประสูติ-ตรัสรู้-ปรินิพพาน

  รายละเอียดของภาพ :

  • ชุดปักครอสติช
  • ปักบนผ้าครอสติช : 14 ct
  • ขนาดภาพ : 36.5 นิ้ว X 17.5 นิ้ว
  • ผังลายสี ขนาด A3
  • *สินค้าพรีออเดอร์ ผลิต/จัดส่งได้หลังชำระเงิน 15-20 วันค่ะ*
 • GO-081 : น้อมรำลึก พ่อหลวง ร.๙

  ฿3,250.00

  ชื่อภาพ : น้อมรำลึก พ่อหลวง ร.๙

  รายละเอียดของภาพ :

  • ชุดปักครอสติช
  • ปักบนผ้าครอสติช : 14 ct
  • ขนาดภาพ : 22.5 นิ้ว X 29.5 นิ้ว
  • ผังลายสี ขนาด A3
  • *สินค้าพรีออเดอร์ ผลิต/จัดส่งได้หลังชำระเงิน 15-20 วันค่ะ*
 • CX-EV-OTH60 : เสือขาว (เล็ก)

  ฿1,500.00

  ชื่อภาพ : เสือขาว (เล็ก)

  รายละเอียดของภาพ :

  • ชุดปักครอสติช
  • ปักบนผ้าครอสติช  : 14 ct
  • ขนาดภาพ : 14.5 นิ้ว x 19.5 นิ้ว
  • Stitch count : 200 x 270
  • ผังลายสี ขนาด A3
  • *สินค้าพรีออเดอร์ ผลิต/จัดส่งได้หลังชำระเงิน 15-20 วันค่ะ*

 • GO-021 : บ้านน้อยริมบึงบัว

  ฿2,200.00

  ชื่อภาพ : บ้านน้อยริมบึงบัว

  รายละเอียดของภาพ :

  • ชุดปักครอสติช : ภาพบ้านน้อยริมบึงบัว
  • ปักบนผ้าครอสติช : 14 ct
  • ขนาดภาพ : 24 นิ้ว X 16 นิ้ว
  • ผังลายสี ขนาด A3
  • *สินค้าพรีออเดอร์ ผลิต/จัดส่งได้หลังชำระเงิน 15-20 วันค่ะ*
 • CX-EV-444 : พระพิฆเณศ

  ฿1,850.00

  ชื่อภาพ : พระพิฆเณศ

  รายละเอียดของภาพ :

  • ชุดปักครอสติช
  • ผ้าครอสติช  : 14 CT
  • ขนาดภาพ : 18 นิ้ว X 18.5 นิ้ว
  • Stitch count : 250 x 260
  • ผังลายสี ขนาด A3
  • *สินค้าพรีออเดอร์ ผลิต/จัดส่งได้หลังชำระเงิน 15-20 วันค่ะ*

  สินค้าเป็นแบบสั่งผลิต หลังจากโอนชำระเงินแล้วจะดำเนินการส่งออกภายใน 15 วันทำการ

  ***หมายเหตุ: ช่วงโปรโมชั่นรอสั่งผลิต 1 เดือน****
 • GO-097 : บ้านไร่แสนสุข

  ฿1,750.00

  ชื่อภาพ : บ้านไร่แสนสุข

  รายละเอียดของภาพ :

  • ชุดปักครอสติช : ภาพบ้านไร่แสนสุข
  • ปักบนผ้าครอสติช : 14 ct
  • ขนาดภาพ : 21.5 นิ้ว X 14.5 นิ้ว
  • ผังลายสี ขนาด A3
  • *สินค้าพรีออเดอร์ ผลิต/จัดส่งได้หลังชำระเงิน 15-20 วันค่ะ*
 • CX-EV-185 : 4 Seasons (ใหญ่)

  ฿1,850.00

  ชื่อภาพ : 4 Seasons (ใหญ่)

  รายละเอียดของภาพ :

  • ชุดปักครอสติช
  • ปักบนผ้าครอสติช  : 14 ct
  • ขนาดภาพ : 16.5 นิ้ว x 21.5 นิ้ว
  • Stitch count 230×300
  • ผังลายสี ขนาด A3
  • *สินค้าพรีออเดอร์ ผลิต/จัดส่งได้หลังชำระเงิน 15-20 วันค่ะ*
 • CX-EV-TDR09 : กินรี 7 พี่น้อง

  ฿6,450.00

  ชื่อภาพ : กินรี 7 พี่น้อง

  รายละเอียดของภาพ :

  • ชุดปักครอสติช : กินรี 7 พี่น้อง
  • ปักบนผ้าครอสติช  : 14 ct
  • ขนาดภาพ : 41.5 นิ้ว x 29.5 นิ้ว
  • Stitch count 580 x 410
  • ผังลายสี ขนาด A3
  • *สินค้าพรีออเดอร์ ผลิต/จัดส่งได้หลังชำระเงิน 15-20 วันค่ะ*
 • GO-093 : เสือปุ๊กลุ๊ก (เล็ก)

  ฿1,150.00

  ชื่อภาพ : เสือปุ๊กลุ๊ก (เล็ก)

  รายละเอียดของภาพ :

  • ชุดปักครอสติช
  • ปักบนผ้าครอสติช  : 14 ct
  • ขนาดภาพ : 11 นิ้ว x 17.5 นิ้ว
  • ผังลายสี ขนาด A3
  • *สินค้าพรีออเดอร์ ผลิต/จัดส่งได้หลังชำระเงิน 15-20 วันค่ะ*
 • GO-018 : ชนบทไทย II

  ฿1,900.00

  ชื่อภาพ : ชนบทไทย II

  รายละเอียดของภาพ :

  • ชุดปักครอสติช : ภาพชนบทไทย II
  • ปักบนผ้าครอสติช : 14 ct
  • ขนาดภาพ : 21.5 นิ้ว X 16 นิ้ว
  • Stitch count 300 x 220
  • ผังลายสี ขนาด A3
  • *สินค้าพรีออเดอร์ ผลิต/จัดส่งได้หลังชำระเงิน 15-20 วันค่ะ*