Showing 1–16 of 443 results

 • CX-EV-477 : พระพิฆเณศ

  ฿1,850.00

  ชื่อภาพ : พระพิฆเณศ

  รายละเอียดของภาพ :

  • ชุดปักครอสติช : พระพิฆเณศ
  • ผ้าครอสติช  : 14 CT
  • ขนาดภาพ : 21 นิ้ว X 16 นิ้ว
  • Stitch count 290×22

  สินค้าเป็นแบบสั่งผลิต หลังจากโอนชำระเงินแล้วจะดำเนินการส่งออกภายใน 15 วันทำการ

  ***หมายเหตุ: ช่วงโปรโมชั่นรอสั่งผลิต 1 เดือน****
 • CX-EV-CR108 : ในหลวง ร.๙

  ฿2,450.00

  ชื่อภาพ : ในหลวง ร.๙

  รายละเอียดของภาพ :

  • ชุดปักครอสติช : ในหลวง ร.๙
  • ปักบนผ้าครอสติช  : 14 ct
  • ขนาดภาพ : 20 นิ้ว x 20 นิ้ว
 • CX-EV-496 : พระพิฆเนศ ประทานพร ประทานทรัพย์ มั่งมีศรีสุข

  ฿1,750.00

  ชื่อภาพ : พระพิฆเนศ ประทานพร ประทานทรัพย์ มั่งมีศรีสุข

  รายละเอียดของภาพ :

  • ชุดปักครอสติช : พระพิฆเนศ ประทานพร ประทานทรัพย์ มั่งมีศรีสุข
  • ปักบนผ้าครอสติช  : 14 ct
  • ขนาดภาพ : 16 นิ้ว x 20 นิ้ว
  • Stitch count 176×276
  • (ผังลายขนาด A3เลือกได้ 3 แบบ สี/ดำแดง/ขาวดำ)

  สินค้าเป็นแบบสั่งผลิต หลังจากโอนชำระเงินแล้วจะดำเนินการส่งออกภายใน 15 วันทำการ

  ***หมายเหตุ: ช่วงโปรโมชั่นรอสั่งผลิต 1 เดือน****
 • CX-EV-OTH60 : เสือขาว (เล็ก)

  ฿1,500.00

  ชื่อภาพ : เสือขาว (เล็ก)

  รายละเอียดของภาพ :

  • ชุดปักครอสติช
  • ปักบนผ้าครอสติช  : 14 ct
  • ขนาดภาพ : 14.5 นิ้ว x 19.5 นิ้ว
  • Stitch count 200 x 270
  • (ผังลายขนาด A3เลือกได้ 3 แบบ สี/ดำแดง/ขาวดำ)
  สินค้าเป็นแบบสั่งผลิต หลังจากโอนชำระเงินแล้วจะดำเนินการส่งออกภายใน 15 วันทำการ
  ***หมายเหตุ: ช่วงโปรโมชั่นรอสั่งผลิต 1 เดือน****
 • CX-EV-444 : พระพิฆเณศ

  ฿1,850.00

  ชื่อภาพ : พระพิฆเณศ

  รายละเอียดของภาพ :

  • ชุดปักครอสติช : ภาพพระพิฆเณศ
  • ผ้าครอสติช  : 14 CT
  • ขนาดภาพ : 18 นิ้ว X 18.5 นิ้ว
  • Stitch count 250 x 260
  • (ผังลายขนาด A3เลือกได้ 3 แบบ สี/ดำแดง/ขาวดำ)

  สินค้าเป็นแบบสั่งผลิต หลังจากโอนชำระเงินแล้วจะดำเนินการส่งออกภายใน 15 วันทำการ

  ***หมายเหตุ: ช่วงโปรโมชั่นรอสั่งผลิต 1 เดือน****
 • CX-EV-185 : 4 Seasons (ใหญ่)

  ฿1,850.00

  ชื่อภาพ : 4 Seasons (ใหญ่)

  รายละเอียดของภาพ :

  • ชุดปักครอสติช : 4 Seasons (ใหญ่)
  • ปักบนผ้าครอสติช  : 14 ct
  • ขนาดภาพ : 16.5 นิ้ว x 21.5 นิ้ว
  • Stitch count 230×300
  • (ผังลายขนาด A3 เลือกได้ 3 แบบ  คือ ผังลายสี/ ผังลายสีดำแดง/ ผังลายสีขาวดำ)
  • *สินค้าพรีออเดอร์ ผลิต/จัดส่งได้หลังชำระเงิน 15-20 วันค่ะ*

  สินค้าเป็นแบบสั่งผลิต หลังจากโอนชำระเงินแล้วจะดำเนินการส่งออกภายใน 15 วันทำการ

  ***หมายเหตุ: ช่วงโปรโมชั่นรอสั่งผลิต 1 เดือน****
 • CX-EV-CR15 : รัชกาลที่๕

  ฿1,650.00

  ชื่อภาพ : รัชกาลที่๕

  รายละเอียดของภาพ :

  • ชุดปักครอสติช
  • ปักบนผ้าครอสติช : 14 ct
  • ขนาดภาพ : 21 นิ้ว X 15 นิ้ว
  • Stitch count : 290 x 210
  • (ผังลายขนาด A3 เลือกได้ 3 แบบ  คือ ผังลายสี/ ผังลายสีดำแดง/ ผังลายสีขาวดำ)
  • *สินค้าพรีออเดอร์ ผลิต/จัดส่งได้หลังชำระเงิน 15-20 วันค่ะ*
 • CX-EV-TDR09 : กินรี 7 พี่น้อง

  ฿6,450.00

  ชื่อภาพ : กินรี 7 พี่น้อง

  รายละเอียดของภาพ :

  • ชุดปักครอสติช : กินรี 7 พี่น้อง
  • ปักบนผ้าครอสติช  : 14 ct
  • ขนาดภาพ : 41.5 นิ้ว x 29.5 นิ้ว
  • Stitch count 580 x 410
  • (ผังลายขนาด A3 เลือกได้ 3 แบบ  คือ ผังลายสี/ ผังลายสีดำแดง/ ผังลายสีขาวดำ)
  • *สินค้าพรีออเดอร์ ผลิต/จัดส่งได้หลังชำระเงิน 15-20 วันค่ะ*
 • CX-EV-CR86 : ในหลวงของปวงชน

  ฿920.00

  ชื่อภาพ : ในหลวงของปวงชน

  รายละเอียดของภาพ :

  • ชุดปักครอสติช : ภาพในหลวงของปวงชน
  • ปักบนผ้าครอสติช  : 14 ct
  • ขนาดภาพ : 11.5 นิ้ว x 11.5 นิ้ว
  • Stitch count : 160 x160
  • (ผังลายขนาด A3 เลือกได้ 3 แบบ  คือ ผังลายสี/ ผังลายสีดำแดง/ ผังลายสีขาวดำ)
  • *สินค้าพรีออเดอร์ ผลิต/จัดส่งได้หลังชำระเงิน 15-20 วันค่ะ*

  สินค้าเป็นแบบสั่งผลิต หลังจากโอนชำระเงินแล้วจะดำเนินการส่งออกภายใน 15 วันทำการ

  ***หมายเหตุ: ช่วงโปรโมชั่นรอสั่งผลิต 1 เดือน****
 • CX-EV-174 : กล้วยไม้ II

  ฿1,050.00

  ชื่อภาพ : กล้วยไม้ II

  รายละเอียดของภาพ :

  • ชุดปักครอสติช : ภาพกล้วยไม้ II
  • ปักบนผ้าครอสติช : 14 ct
  • ขนาดภาพ : 16.5 นิ้ว X 12.5 นิ้ว
  • Stitch count : 230 x 170
  • (ผังลายขนาด A3 เลือกได้ 3 แบบ  คือ ผังลายสี/ ผังลายสีดำแดง/ ผังลายสีขาวดำ)
  • *สินค้าพรีออเดอร์ ผลิต/จัดส่งได้หลังชำระเงิน 15-20 วันค่ะ*

  สินค้าเป็นแบบสั่งผลิต หลังจากโอนชำระเงินแล้วจะดำเนินการส่งออกภายใน 15 วันทำการ

  ***หมายเหตุ: ช่วงโปรโมชั่นรอสั่งผลิต 1 เดือน****
 • CX-EV-OTH81 : นกยูงคู่ (เล็ก)

  ฿1,750.00

  ชื่อภาพ : นกยูงคู่ (เล็ก)

  รายละเอียดของภาพ :

  • ชุดปักครอสติช
  • ปักบนผ้าครอสติช : 14 ct
  • ขนาดภาพ : 21.5 นิ้ว X 13.5 นิ้ว
  • Stitch count : 300 x 190
  • (ผังลายขนาด A3 เลือกได้ 3 แบบ  คือ ผังลายสี/ ผังลายสีดำแดง/ ผังลายสีขาวดำ)
  • *สินค้าพรีออเดอร์ ผลิต/จัดส่งได้หลังชำระเงิน 15-20 วันค่ะ*

  สินค้าเป็นแบบสั่งผลิต หลังจากโอนชำระเงินแล้วจะดำเนินการส่งออกภายใน 15 วันทำการ

  ***หมายเหตุ: ช่วงโปรโมชั่นรอสั่งผลิต 1 เดือน****
 • CX-EV-TDR05 กินรี

  ฿1,750.00

  กินรี

  (ผังลายขนาด A3เลือกได้ 3 แบบ สี/ดำแดง/ขาวดำ)

  ขนาด 15×21 inch   Stitch count 210×290

 • CX-EV-OTH77 : ปลานำโชค

  ฿1,950.00

  ชื่อภาพ : ปลานำโชค

  รายละเอียดของภาพ :

  • ชุดปักครอสติช
  • ปักบนผ้าครอสติช : 14 ct
  • ขนาดภาพ : 21.5 นิ้ว X 16 นิ้ว
  • Stitch count 300 x 220
  • (ผังลายขนาด A3 เลือกได้ 3 แบบ  คือ ผังลายสี/ ผังลายสีดำแดง/ ผังลายสีขาวดำ)
  • *สินค้าพรีออเดอร์ ผลิต/จัดส่งได้หลังชำระเงิน 15-20 วันค่ะ*

  สินค้าเป็นแบบสั่งผลิต หลังจากโอนชำระเงินแล้วจะดำเนินการส่งออกภายใน 15 วันทำการ

  ***หมายเหตุ: ช่วงโปรโมชั่นรอสั่งผลิต 1 เดือน****
 • CX-EV-OTH58 บึงบัว

  ฿1,100.00

  บึงบัว

  (ผังลายขนาด A3เลือกได้ 3 แบบ สี/ดำแดง/ขาวดำ)

  ขนาด 16.5×12.5 inch   Stitch count 230×170

  สินค้าเป็นแบบสั่งผลิต หลังจากโอนชำระเงินแล้วจะดำเนินการส่งออกภายใน 15 วันทำการ

  ***หมายเหตุ: ช่วงโปรโมชั่นรอสั่งผลิต 1 เดือน****
 • CX-EV-CR02 ในหลวง ร.๙ (พระเสโทหยด)

  ฿800.00

  CX-EV-CR02 ในหลวง ร.๙ (พระเสโทหยด)
  *สินค้าพรีออเดอร์ ผลิต/จัดส่งได้หลังชำระเงิน 15-20 วันค่ะ*
  (ผังลายขนาด A3เลือกได้ 3 แบบ สี/ดำแดง/ขาวดำ)
  ขนาด 9.5×12.5 inch   Stitch count 130×170

 • CX-EV-CR35 ธ ครองใจไทยทั้งหล้า

  ฿5,450.00

  CX-EV-CR35 ธ ครองใจไทยทั้งหล้า

  (ผังลายขนาด A3เลือกได้ 3 แบบ สี/ดำแดง/ขาวดำ)

  ขนาด 28.5×36.0 inch Stitch count 400×500