Showing 1–16 of 56 results

 • 57-M : โรแมนติกแมนดาริน

  ฿1,150.00

  ชื่อภาพ : โรแมนติกแมนดาริน

  เป็ดแมนดารินคู่รัก : ตามหลักฮวงจุ้ย เป็นการเสริมเรื่องความรักและการครองชีวิตคู่ที่ยืนยาวมั่นคง ชาวตะวันออก ทั้งจีน, ญี่ปุ่น และเกาหลี นิยมมอบภาพเป็ดแมนดารินให้แก่คนรัก หรือมอบให้แก่บ่าวสาวเป็นของขวัญแต่งงานในการอวยพรให้ชีวิตคู่ราบรื่น ซื่อสัตย์ และมั่นคง

  รายละเอียดของภาพ :

  • ชุดปักครอสติช
  • ผ้าครอสติช : 14 ct
  • ขนาดภาพ : 20.0 นิ้ว X 18.0 นิ้ว
 • 37-M : ปลานำโชค

  ฿1,150.00

  ชื่อภาพ : ปลานำโชค

  ความหมายของภาพ : ความอุดมสมบูรณ์ ช่วยส่งเสริมความมั่งคั่งร่ำรวย บันดาลให้เกิดผลกำไรจากการค้าขาย และมีความเจริญรุ่งเรือง.

  รายละเอียดของภาพ :

  • ชุดปักครอสติช
  • ผ้าครอสติช :  14 ct
  • ขนาดภาพ : 13. นิ้ว X 21.5 นิ้ว
 • 37-H : อักษรมงคล – เงินทอง ไหลมา เทมา

  ฿370.00

  ชื่อภาพ : อักษรมงคล-เงินทองไหลมาเทมา

  รายละเอียดของภาพ :

  • ชุดปักครอสติช
  • ผ้าครอสติช : 14 CT
  • ขนาดภาพ : 8.5 นิ้ว X 8.5 นิ้ว

   

 • 58-J : ราบรื่นยืนยาว

  ฿1,400.00

  ชื่อภาพ : ราบรื่นยืนยาว

  นกกระเรียนเป็นสัญลักษณ์แห่งความรักแท้ และเชื่อว่าจะช่วยส่งเสริมเรื่องความยั่งยืน ให้อายุยืน สุขภาพแข็งแรงหน้าที่การงานราบรื่นตลอดไป.

  รายละเอียดของภาพ :

  • ชุดปักครอสติช
  • ผ้าครอสติช : 14 CT
  • ขนาดภาพ : 21.5 นิ้ว X 14.5 นิ้ว

   

 • 37-A2D : มั่งมีศรีสุข ร่ำรวยแข็งแรง

  ฿810.00

  ชื่อภาพ : มั่งมีศรีสุข ร่ำรวยแข็งแรง

  รายละเอียดของภาพ :

  • ชุดปักครอสติช
  • ปักบนผ้าครอสติช : 14 ct
  • ขนาดภาพ : 13 นิ้ว x 16 นิ้ว
 • 58-D : ไก่นำโชค

  ฿910.00

  ชื่อภาพ : ไก่นำโชค

  ไก่เป็นสัตว์มงคลในเรื่องของความขยันขันแข็งทำมาหากิน ตามฮวงจุ้ยเชื่อว่าจะเรียกเงินทองโชคลาภ ครอบครัวมีความอุดมสมบรูณ์และพอกพูนทรัพย์.
  ภาษาจีนอ่านว่า : เซิง อี้ ซิง หลง แปลว่า การค้าเจริญรุ่งเรือง

  รายละเอียดของภาพ :

  • ชุดปักครอสติช
  • ปักบนผ้าครอสติช  : 14 ct
  • ขนาดภาพ : 11 นิ้ว x 22.5 นิ้ว
 • 59-R : เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี้ย (เทพเจ้าแห่งโชคลาภ)

  ฿1,400.00

  ชื่อภาพ : เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี้ย (เทพเจ้าแห่งโชคลาภ)

  เทพเจ้าที่ช่วยส่งเสริมด้านโชคลาภและความร่ำรวย  มั่งคั่ง รุ่งเรือง และมีความก้าวหน้า ประสบความสำเร็จในทุกๆด้าน.  ภาษาจีนอ่านว่า “เฟิง ฟู่ ตัว ไฉ่”แปลว่า ทรัพย์สินมากมายร่ำรวยสมปราถนา.

  รายละเอียดของภาพ :

  • ชุดปักครอสติช
  • ปักบนผ้าครอสติช : 14 ct
  • ขนาดภาพ : 16.0 นิ้ว X 27.5 นิ้ว
 • 57-F : นกยูง

  ฿1,050.00

  ชื่อภาพ : นกยูง

  ภาษาจีนอ่านว่า ” ฟู่  กุ้ย จี๋ เสียง ” มีความหมายว่าขอให้ประสบแต่ความสำเร็จ มีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และเปี่ยมด้วยโชคลาภวาสนา.

  รายละเอียดของภาพ :

  • ชุดปักครอสติช
  • ผ้าครอสติช  : 14 CT
  • ขนาดภาพ : 10 นิ้ว X 25 นิ้ว
  • Stitch count : 140 x 350
 • 58-A : เสือขาว (ฝาน หยง ฟู่ เฉียง )

  ฿1,050.00

  ชื่อภาพ : เสือขาว (ฝาน หยง ฟู่ เฉียง )

  เสือขาว เป็นสัตว์เทพแห่งทิศตะวันตก มีความหมายด้านพลังอำนาจ ความเข็มแข็ง พิทักษ์รักษาคุ้มครองปกป้องจากภยันตราย.

  รายละเอียดของภาพ :

  • ชุดปักครอสติช
  • ผ้าครอสติช  : 14 CT
  • ขนาดภาพ : 13 นิ้ว X 18 นิ้ว
  • Stitch count : 180 x 250
 • 57-i : ไก่คู่

  ฿910.00

  ชื่อภาพ : ไก่คู่

  ไก่ เป็นสัญลักษณ์ของความขยันขันแข็ง ไมัย่อท้อ รักครอบครัว  จะช่วยจิกเงินจิกทอง ค้าขายจะประสบความสำเร็จเจริญรุ่งเรือง

  รายละเอียดของภาพ :

  • ชุดปักครอสติช
  • ผ้าครอสติช  : 14 CT
  • ขนาดภาพ : 10 นิ้ว X 25 นิ้ว

   

 • 37-R : ก้าวหน้า

  ฿1,400.00

  ชื่อภาพ : ก้าวหน้า

  เสือเป็นสัญลักษณ์ ของผู้ทรงอำนาจ ผู้นำ ขับไล่สิ่งอัปมงคล ความก้าวหน้า จึงเหมาะสำหรับนำไปแขวนไว้ในห้องทำงาน และภายในบ้านเพื่อเสริมบารมี.

  รายละเอียดของภาพ :

  • ชุดปักครอสติช
  • ผ้าครอสติช  : 14 CT
  • ขนาดภาพ : 14.5 นิ้ว X 21.5 นิ้ว
 • 37-A : เด็กจีนอุ้มปลาทอง

  ฿230.00

  ชื่อภาพ : เด็กจีนอุ้มปลาทอง

  ความหมาย : มีโชคตลาดกาล

  รายละเอียดของภาพ :

  • ชุดปักครอสติช
  • ผ้าครอสติช :  14 CT
  • ขนาดภาพ :  8 นิ้ว X 8 นิ้ว
  • Stitch count 106×106
 • 40-Z : เย็นชื่นยืนยาว

  ฿1,750.00

  ชื่อภาพ : เย็นชื่นยืนยาว

  นกกระเรียนเป็นสัตว์มงคลชนิดหนึ่งที่มีชื่อเสียงมากของคนจีน นกกระเรียนเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นอมตะและอายุยืนยาว สุขภาพแข็งแรงและช่วยส่งเสริมเรื่องหน้าที่การงานให้ราบรื่น.

  รายละเอียดของภาพ :

  • ชุดปักครอสติช
  • ผ้าครอสติช  : 14 CT
  • ขนาดภาพ : 23.5 นิ้ว X 18 นิ้ว
  • Stitch count : 330 x 250
 • 57-B : แจกันดอกโบตั๋น

  ฿1,300.00

  ชื่อภาพ : แจกันดอกโบตั๋น

  ดอกโบตั๋นเป็นสัญลักษณ์ของความสง่างามมั้นคงมั่งคั่ง และความเจริญรุ่งเรืองในทุกๆด้าน.

  รายละเอียดของภาพ :

  • ชุดปักครอสติช
  • ผ้าครอสติช  : 14 CT
  • ขนาดภาพ : 14.5 นิ้ว X 18.5 นิ้ว
  • Stitch count : 182 x 258
 • 59-A : หนูน้อยนำโชค A (ปลาทอง)

  ฿370.00

  ชื่อภาพ : หนูน้อยนำโชค A (ปลาทอง)

  รายละเอียดของภาพ :

  • ชุดปักครอสติช
  • ผ้าครอสติช  : 14 CT
  • ขนาดภาพ : 10 นิ้ว X 10 นิ้ว
 • 58-M : กิจการใหญ่โตและยืนยง (ไป่ เหนียน ต้า เย่)

  ฿690.00

  ชื่อภาพ : กิจการใหญ่โตและยืนยง (ไป่ เหนียน ต้า เย่)

  รายละเอียดของภาพ :

  • ชุดปักครอสติช :
  • ปักบนผ้าครอสติช  : 14 ct
  • ขนาดภาพ : 11.5 นิ้ว x 12.5 นิ้ว
  • Stitch count : 159 x 168