Showing 1–16 of 80 results

 • GO-077 : โลกใต้ทะเล

  ฿3,150.00

  ชื่อภาพ : โลกใต้ทะเล

  รายละเอียดของภาพ :

  • ชุดปักครอสติช : โลกใต้ทะเล
  • ผ้าครอสติช  : 14 CT
  • ขนาดภาพ : 28.5 นิ้ว X 21.5 นิ้ว
  • *สินค้าพรีออเดอร์ ผลิต/จัดส่งได้หลังชำระเงิน 15-20 วันค่ะ*
   (ผังลายขนาด A3 เลือกได้ 3 แบบ  คือ ผังลายสี/ ผังลายสีดำแดง/ ผังลายสีขาวดำ)

  สินค้าเป็นแบบสั่งผลิต หลังจากโอนชำระเงินแล้วจะดำเนินการส่งออกภายใน 15 วันทำการ

  ***หมายเหตุ: ช่วงโปรโมชั่นรอสั่งผลิต 1 เดือน****
 • GO-075 : วัดพระศรีรัตนศาสดาราม

  ฿2,100.00

  ชื่อภาพ : GO-075 วัดพระศรีรัตนศาสดาราม

  รายละเอียดของภาพ :

  • ชุดปักครอสติช : GO-075 วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
  • ปักบนผ้าครอสติช  : 14 ct
  • ขนาดภาพ : 23.5 นิ้ว x 16.5 นิ้ว
  • *สินค้าพรีออเดอร์ ผลิต/จัดส่งได้หลังชำระเงิน 15-20 วันค่ะ*
  • (ผังลายขนาด A3 เลือกได้ 3 แบบ  คือ ผังลายสี/ ผังลายสีดำแดง/ ผังลายสีขาวดำ)

  สินค้าเป็นแบบสั่งผลิต หลังจากโอนชำระเงินแล้วจะดำเนินการส่งออกภายใน 15 วันทำการ

  ***หมายเหตุ: ช่วงโปรโมชั่นรอสั่งผลิต 1 เดือน****
 • GO-004 : นางในฝัน

  ฿3,350.00

  ชื่อภาพ : นางในฝัน

  รายละเอียดของภาพ :

  • ชุดปักครอสติช : นางในฝัน
  • ปักบนผ้าครอสติช  : 14 ct
  • ขนาดภาพ : 31.5 นิ้ว x 21 นิ้ว
  • stitch count : 440 x 290
  • (ผังลายขนาด A3 เลือกได้ 3 แบบ ผังลายสี/ ผังลายดำแดง/ ผังลายขาวดำ)
  • *สินค้าพรีออเดอร์ ผลิต/จัดส่งได้หลังชำระเงิน 15-20 วันค่ะ*
 • GO-081 : น้อมรำลึก พ่อหลวง ร.๙

  ฿3,250.00

  GO-081 น้อมรำลึก พ่อหลวง ร.๙
  *สินค้าพรีออเดอร์ ผลิต/จัดส่งได้หลังชำระเงิน 15-20 วันค่ะ*
  (ผังลายขนาด A3 เลือกได้ 3 แบบ  คือ ผังลายสี/ ผังลายสีดำแดง/ ผังลายสีขาวดำ)
  ขนาด 22.5 x 29.5 inch

  สินค้าเป็นแบบสั่งผลิต หลังจากโอนชำระเงินแล้วจะดำเนินการส่งออกภายใน 15 วันทำการ

  ***หมายเหตุ: ช่วงโปรโมชั่นรอสั่งผลิต 1 เดือน****
 • GO-078 : ประสูติ-ตรัสรู้-ปรินิพพาน

  ฿3,300.00

  GO-078 ประสูติ-ตรัสรู้-ปรินิพพาน
  *สินค้าพรีออเดอร์ ผลิต/จัดส่งได้หลังชำระเงิน 15-20 วันค่ะ*
  ผังลายขนาด A3 เลือกได้ 3 แบบ  คือ ผังลายสี/ ผังลายสีดำแดง/ ผังลายสีขาวดำ)
  ขนาด  36.5 x 17.5 inch

 • GO-097 : บ้านไร่แสนสุข

  ฿1,750.00

  ชื่อภาพ : บ้านไร่แสนสุข

  รายละเอียดของภาพ :

  • ชุดปักครอสติช : ภาพบ้านไร่แสนสุข
  • ปักบนผ้าครอสติช : 14 ct
  • ขนาดภาพ : 21.5 นิ้ว X 14.5 นิ้ว
  • (ผังลายขนาด A3 เลือกได้ 3 แบบ  คือ ผังลายสี/ ผังลายสีดำแดง/ ผังลายสีขาวดำ)
  • *สินค้าพรีออเดอร์ ผลิต/จัดส่งได้หลังชำระเงิน 15-20 วันค่ะ*

  สินค้าเป็นแบบสั่งผลิต หลังจากโอนชำระเงินแล้วจะดำเนินการส่งออกภายใน 15 วันทำการ

  ***หมายเหตุ: ช่วงโปรโมชั่นรอสั่งผลิต 1 เดือน****
 • GO-021 : บ้านน้อยริมบึงบัว

  ฿2,200.00

  ชื่อภาพ : บ้านน้อยริมบึงบัว

  รายละเอียดของภาพ :

  • ชุดปักครอสติช : ภาพบ้านน้อยริมบึงบัว
  • ปักบนผ้าครอสติช : 14 ct
  • ขนาดภาพ : 24 นิ้ว X 16 นิ้ว
  • (ผังลายขนาด A3 เลือกได้ 3 แบบ  คือ ผังลายสี/ ผังลายสีดำแดง/ ผังลายสีขาวดำ)
  • *สินค้าพรีออเดอร์ ผลิต/จัดส่งได้หลังชำระเงิน 15-20 วันค่ะ*
 • GO-018 : ชนบทไทย II

  ฿1,900.00

  ชื่อภาพ : ชนบทไทย II

  รายละเอียดของภาพ :

  • ชุดปักครอสติช : ภาพชนบทไทย II
  • ปักบนผ้าครอสติช : 14 ct
  • ขนาดภาพ : 21.5 นิ้ว X 16 นิ้ว
  • Stitch count 300 x 220
  • (ผังลายขนาด A3 เลือกได้ 3 แบบ  คือ ผังลายสี/ผังลายสีดำแดง/ ผังลายสีขาวดำ)
  • *สินค้าพรีออเดอร์ ผลิต/จัดส่งได้หลังชำระเงิน 15-20 วันค่ะ*

  สินค้าเป็นแบบสั่งผลิต หลังจากโอนชำระเงินแล้วจะดำเนินการส่งออกภายใน 15 วันทำการ

  ***หมายเหตุ: ช่วงโปรโมชั่นรอสั่งผลิต 1 เดือน****
 • GO-093 : เสือปุ๊กลุ๊ก (เล็ก)

  ฿1,150.00

  ชื่อภาพ : เสือปุ๊กลุ๊ก (เล็ก)

  รายละเอียดของภาพ :

  • ชุดปักครอสติช : ภาพ เสือปุ๊กลุ๊ก (เล็ก)
  • ปักบนผ้าครอสติช  : 14 ct
  • ขนาดภาพ : 11 นิ้ว x 17.5 นิ้ว
  • (ผังลายขนาด A3 เลือกได้ 3 แบบ  คือ ผังลายสี/ ผังลายสีดำแดง/ ผังลายสีขาวดำ)
  • *สินค้าพรีออเดอร์ ผลิต/จัดส่งได้หลังชำระเงิน 15-20 วันค่ะ*

  สินค้าเป็นแบบสั่งผลิต หลังจากโอนชำระเงินแล้วจะดำเนินการส่งออกภายใน 15 วันทำการ

  ***หมายเหตุ: ช่วงโปรโมชั่นรอสั่งผลิต 1 เดือน****
 • GO-006 : สวนสวรรค์

  ฿1,850.00

  ชื่อภาพ : สวนสวรรค์

  รายละเอียดของภาพ :

  • ชุดปักครอสติช
  • ปักบนผ้าครอสติช  : 14 ct
  • ขนาดภาพ : 20 นิ้ว x 16 นิ้ว
  • ผังลายขนาด A3 เลือกได้ 3 แบบ  คือ ผังลายสี/ผังลายสีดำแดง/ ผังลายสีขาวดำ)
  • *สินค้าพรีออเดอร์ ผลิต/จัดส่งได้หลังชำระเงิน 15-20 วันค่ะ*

  สินค้าเป็นแบบสั่งผลิต หลังจากโอนชำระเงินแล้วจะดำเนินการส่งออกภายใน 15 วันทำการ

  ***หมายเหตุ: ช่วงโปรโมชั่นรอสั่งผลิต 1 เดือน****
 • GO-091 เสือสมบูรณ์ (เล็ก)

  ฿1,150.00

  GO-091 เสือสมบูรณ์ (เล็ก)
  *สินค้าพรีออเดอร์ ผลิต/จัดส่งได้หลังชำระเงิน 15-20 วันค่ะ*
  (ผังลายขนาด A3 เลือกได้ 3 แบบ  คือ ผังลายสี/ ผังลายสีดำแดง/ ผังลายสีขาวดำ)
  ขนาด  11 x 17.5 inch

   

  สินค้าเป็นแบบสั่งผลิต หลังจากโอนชำระเงินแล้วจะดำเนินการส่งออกภายใน 15 วันทำการ

  ***หมายเหตุ: ช่วงโปรโมชั่นรอสั่งผลิต 1 เดือน****
 • GO-094 เสือปุ๊กลุ๊ก (ใหญ่)

  ฿1,750.00

  GO-094 เสือปุ๊กลุ๊ก (ใหญ่)
  *สินค้าพรีออเดอร์ ผลิต/จัดส่งได้หลังชำระเงิน 15-20 วันค่ะ*
  (ผังลายขนาด A3 เลือกได้ 3 แบบ  คือ ผังลายสี/ ผังลายสีดำแดง/ ผังลายสีขาวดำ)
  ขนาด  13.5 x 22.5 inch

  สินค้าเป็นแบบสั่งผลิต หลังจากโอนชำระเงินแล้วจะดำเนินการส่งออกภายใน 15 วันทำการ

  ***หมายเหตุ: ช่วงโปรโมชั่นรอสั่งผลิต 1 เดือน****
 • GO-092 เสือสมบูรณ์ (ใหญ่)

  ฿1,750.00

  GO-092 เสือสมบูรณ์ (ใหญ่)
  *สินค้าพรีออเดอร์ ผลิต/จัดส่งได้หลังชำระเงิน 15-20 วันค่ะ*
  (ผังลายขนาด A3 เลือกได้ 3 แบบ  คือ ผังลายสี/ ผังลายสีดำแดง/ ผังลายสีขาวดำ)
  ขนาด  13.5 x 22.5 inch

 • GO-067 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า

  ฿1,750.00

  GO-067 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
  *สินค้าพรีออเดอร์ ผลิต/จัดส่งได้หลังชำระเงิน 15-20 วันค่ะ*
  (ผังลายขนาด A3 เลือกได้ 3 แบบ  คือ ผังลายสี/ ผังลายสีดำแดง/ ผังลายสีขาวดำ)
  ขนาด 16 x 20 inch

 • GO-050 ในหลวง ร.๙ ทรงงาน

  ฿1,750.00

  GO-050 ในหลวง ร.๙ ทรงงาน
  *สินค้าพรีออเดอร์ ผลิต/จัดส่งได้หลังชำระเงิน 15-20 วันค่ะ*
  (ผังลายขนาด A3 เลือกได้ 3 แบบ  คือ ผังลายสี/ ผังลายสีดำแดง/ ผังลายสีขาวดำ)
  ขนาด  16 x 20 inch

 • GO-079 แปดอาชา

  ฿1,500.00

  GO-079 แปดอาชา
  *สินค้าพรีออเดอร์ ผลิต/จัดส่งได้หลังชำระเงิน 15-20 วันค่ะ*
  (ผังลายขนาด A3 เลือกได้ 3 แบบ  คือ ผังลายสี/ ผังลายสีดำแดง/ ผังลายสีขาวดำ)
  ขนาด  24.5 x 10 inch