Showing 1–16 of 127 results

 • 37-Y : ปลามงคล

  ฿1,200.00

  ชื่อภาพ : ปลามงคล

  ความหมาย : ภาพปลามงคลจะช่วยส่งเสริมฮวงจุ้ย ให้เกิดผลกำไรจากการทำธุรกิจ ค้าขายร่ำรวย และมีความอุดมสมบูรณ์ สำหรับผู้ที่ได้ครอบครอง.

  รายละเอียดของภาพ :

  • ชุดปักครอสติช : ปลามงคล
  • ผ้าครอสติช : 14 CT
  • ขนาดภาพ : 20 นิ้ว X 14.5 นิ้ว

   

 • 37-W : แปดเซียน(เทพเจ้าจีน)

  ฿2,599.00

  ชื่อภาพ : แปดเซียน

  ความหมายของภาพ : เซียน8องค์ เป็นเทพเจ้าที่ชาวจีนนับถือกันมาก ซึ่งเซียนแต่ละองค์นี้มีประวัติที่มาและมีอิทธิฤทธิ์ปาฎิหาริย์ที่แตกต่างกัน จึงได้รับการนับถืออย่างกว้างขวางจนถึงปัจจุบัน.

  รายละเอียดของภาพ :

  • ชุดปักครอสติช : แปดเซียน
  • ผ้าครอสติช : 14 ct
  • ขนาดภาพ : 34.5 นิ้ว X 28 นิ้ว
  • Stitch count : 480×373
 • 57-M : โรแมนติกแมนดาริน

  ฿990.00

  ชื่อภาพ : โรแมนติกแมนดาริน

  เป็ดแมนดารินคู่รัก : ตามหลักฮวงจุ้ย เป็นการเสริมเรื่องความรักและการครองชีวิตคู่ที่ยืนยาวมั่นคง ชาวตะวันออก ทั้งจีน, ญี่ปุ่น และเกาหลี นิยมมอบภาพเป็ดแมนดารินให้แก่คนรัก หรือมอบให้แก่บ่าวสาวเป็นของขวัญแต่งงานในการอวยพรให้ชีวิตคู่ราบรื่น ซื่อสัตย์ และมั่นคง

  รายละเอียดของภาพ :

  • ชุดปักครอสติช : ภาพโรแมนติกแมนดาริน
  • ผ้าครอสติช : 14 ct
  • ขนาดภาพ : 20.0 นิ้ว X 18.0 นิ้ว
 • 37-E : ฮกลกซิ่ว

  ฿990.00

  ชื่อภาพ : ฮกลกซิ่ว

  ความหมาย : ฮก ลก ซิ่ว เป็นเทพเจ้าจีนที่ชาวจีนส่วนใหญ่ให้ความเคารพนับถือกันมาก เพราะหมายถึง ความโชคดี มั่งคั่ง และอายุยืน.

  รายละเอียดของภาพ :

  • ชุดปักครอสติช : ภาพฮกลกซิ่ว
  • ผ้าครอสติช : 14 ct
  • ขนาดภาพ : 14.5 นิ้ว X 20 นิ้ว
  • Stitch count 200×277

  สินค้าสั่งผลิตตามออร์เดอร์ ใช้เวลาผลิตประมาณ 15 วันทำการ

 • 37-H : อักษรมงคล – เงินทอง ไหลมา เทมา

  ฿320.00

  ชื่อภาพ : อักษรมงคล-เงินทองไหลมาเทมา

  รายละเอียดของภาพ :

  • ชุดปักครอสติช : อักษรมงคล-เงินทองไหลมาเทมา
  • ผ้าครอสติช : 14 CT
  • ขนาดภาพ : 8.5 นิ้ว X 8.5 นิ้ว

   

 • 37-A2D : มั่งมีศรีสุข ร่ำรวยแข็งแรง

  ฿700.00

  ชื่อภาพ : มั่งมีศรีสุข ร่ำรวยแข็งแรง

  รายละเอียดของภาพ :

  • ชุดปักครอสติช : มั่งมีศรีสุข ร่ำรวยแข็งแรง
  • ปักบนผ้าครอสติช : 14 ct
  • ขนาดภาพ : 13 นิ้ว x 16 นิ้ว
 • 58-J : ราบรื่นยืนยาว

  ฿1,200.00

  ชื่อภาพ : ราบรื่นยืนยาว

  ความหมาย : นกกระเรียนเป็นสัญลักษณ์แห่งความรักแท้ และเชื่อว่าจะช่วยส่งเสริมเรื่องความยั่งยืน ให้อายุยืน สุขภาพแข็งแรงหน้าที่การงานราบรื่นตลอดไป.

  รายละเอียดของภาพ :

  • ชุดปักครอสติช : ราบรื่นยืนยาว
  • ผ้าครอสติช : 14 CT
  • ขนาดภาพ : 21.5 นิ้ว X 14.5 นิ้ว

   

 • NKE-01 : พระแม่กวนอิมประทานบุตร

  ฿1,400.00

  ชื่อภาพ : พระแม่กวนอิมประทานบุตร

  รายละเอียดของภาพ :

  • ชุดปักครอสติช : พระแม่กวนอิมประทานบุตร
  • ปักบนผ้าครอสติช  : 14 ct
  • ขนาดภาพ : 16 นิ้ว x 20 นิ้ว
 • 58-D : ไก่นำโชค

  ฿790.00

  ชื่อภาพ : ไก่นำโชค

  ภาษาจีนอ่านว่า : เซิง อี้ ซิง หลง แปลว่า การค้าเจริญรุ่งเรือง
  ความหมาย : ไก่เป็นสัตว์มงคลในเรื่องของความขยันขันแข็งทำมาหากิน ตามฮวงจุ้ยเชื่อว่าจะเรียกเงินทองโชคลาภ ครอบครัวมีความอุดมสมบรูณ์และพอกพูนทรัพย์แก่ผู้ครอบครอง.

  รายละเอียดของภาพ :

  • ชุดปักครอสติช : ไก่นำโชค
  • ปักบนผ้าครอสติช  : 14 ct
  • ขนาดภาพ : 11 นิ้ว x 22.5 นิ้ว
 • 57-F : นกยูง

  ฿890.00

  ชื่อภาพ : นกยูง

  รายละเอียดของภาพ :

  • ชุดปักครอสติช : นกยูง
  • ผ้าครอสติช  : 14 CT
  • ขนาดภาพ : 10 นิ้ว X 25 นิ้ว
  • Stitch count 140×350
 • 37-Z : ต้นสนและนกกระเรียน

  ฿990.00

  ชื่อภาพ : ต้นสนและนกกระเรียน

  นกกระเรียนเป็นสัตว์มงคล สัญลักษณ์แห่งความรักแท้ และความยั่งยืนอายุยืนยาว.

  รายละเอียดของภาพ :

  • ชุดปักครอสติช : ต้นสนและนกกระเรียน
  • ผ้าครอสติช  : 14 CT
  • ขนาดภาพ : 16 นิ้ว X 20 นิ้ว
  • Stitch count 220×280
 • 58-A : เสือขาว (ฝาน หยง ฟู่ เฉียง )

  ฿890.00

  ชื่อภาพ : เสือขาว (ฝาน หยง ฟู่ เฉียง )

  รายละเอียดของภาพ :

  • ชุดปักครอสติช : เสือขาว (ฝาน หยง ฟู่ เฉียง )
  • ผ้าครอสติช  : 14 CT
  • ขนาดภาพ : 13 นิ้ว X 18 นิ้ว
  • Stitch count 180×250
 • 59-R : เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี้ย (เทพเจ้าแห่งโชคลาภ)

  ฿1,200.00

  ชื่อภาพ : เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี้ย (เทพเจ้าแห่งโชคลาถ)

  เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี้ย : เป็นเทพเจ้าจีนที่ช่วยส่งเสริมด้านโชคลาภและความร่ำรวย  มั่งคั่ง รุ่งเรือง และมีความก้าวหน้า ประสบความสำเร็จในทุกๆด้าน.  ภาษาจีนอ่านว่า “เฟิง ฟู่ ตัว ไฉ่”แปลว่า ทรัพย์สินมากมายร่ำรวยสมปราถนา.

  รายละเอียดของภาพ :

  • ชุดปักครอสติช : ภาพเทพเจ้าไฉ่ซิงเอี้ย (เทพเจ้าแห่งโชคลาภ)
  • ปักบนผ้าครอสติช : 14 ct
  • ขนาดภาพ : 16.0 นิ้ว X 27.5 นิ้ว
 • 57-i : ไก่คู่

  ฿790.00

  ชื่อภาพ : ไก่คู่

  ไก่ เป็นสัญลักษณ์ของความขยันขันแข็ง ไมัย่อท้อ รักครอบครัว  จะช่วยจิกเงินจิกทอง ค้าขายจะประสบความสำเร็จเจริญรุ่งเรือง

  รายละเอียดของภาพ :

  • ชุดปักครอสติช : ไก่คู่
  • ผ้าครอสติช  : 14 CT
  • ขนาดภาพ : 10 นิ้ว X 25 นิ้ว

   

 • 37-R : ก้าวหน้า

  ฿1,200.00

  ชื่อภาพ : ก้าวหน้า

  เสือเป็นสัญลักษณ์ ของผู้ทรงอำนาจ ผู้นำ ขับไล่สิ่งอัปมงคล ความก้าวหน้า จึงเหมาะสำหรับนำไปแขวนไว้ในห้องทำงาน และภายในบ้านเพื่อเสริมบารมี.

  รายละเอียดของภาพ :

  • ชุดปักครอสติช : ก้าวหน้า
  • ผ้าครอสติช  : 14 CT
  • ขนาดภาพ : 14.5 นิ้ว X 21.5 นิ้ว
 • 59-i : เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี้ย

  ฿1,200.00

  ชื่อภาพ : เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี้ย

  เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี้ย : เชื่อว่าจะช่วยส่งเสริมด้านโชคลาภทรัพย์สินเงินทอง และความมั่งคั่ง ให้ประสบความสำเร็จในทุกๆด้าน ถือว่าเป็นเทพเจ้าที่มีความสำคํญมากที่สุด ที่ทุกบ้านควรจะมีไว้.

  รายละเอียดของภาพ :

  • ชุดปักครอสติช : เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี้ย
  • ผ้าครอสติช  : 14 CT
  • ขนาดภาพ : 16 นิ้ว X 27.5 นิ้ว
  • Stitch count 220×362