addi

สินค้าประเภทต่างๆ

แสดงทั้งหมด 2 ผลลัพท์

 • เครื่องถักนิตติ้ง Knitting Machines By Addi (King Size)

  ฿8,900.00

  เครื่องถักนิตติ้ง Knitting Machines By Addi (King Size)

  นวัตกรรมเครื่องถักนิตติ้ง แบบมือหมุนช่วยทุ่นแรงให้ชิ้นงานเสร็จอย่างรวดเร็ว
  ใช้ง่ายมากๆ และสนุก เมื่อหมุนที่จับตามเข็มนาฬิกา
  กลไกของเครื่องจะเกี่ยวไหมเข้ากับซี่ฟันทีละซี่ และคล้องเป็นห่วงให้อัตโนมัติ
  เพียงแต่ระวังอย่าให้มีซี่ใดหมุนผ่านไปโดยไม่ได้เกี่ยวเส้นไหมไปด้วยเท่านั้นเอง

 • เครื่องถักนิตติ้ง

  เครื่องถักนิตติ้ง Knitting Machines By Addi (Small Size)

  ฿5,500.00

  เครื่องถักนิตติ้ง Knitting Machines By Addi (Small Size)

  นวัตกรรมเครื่องถักนิตติ้ง แบบมือหมุนช่วยทุ่นแรงให้ชิ้นงานเสร็จอย่างรวดเร็ว ใช้ง่ายมากๆ และสนุก
  เมื่อหมุนที่จับตามเข็มนาฬิกากลไกของเครื่องจะเกี่ยวไหมเข้ากับซี่ฟันทีละซี่ และคล้องเป็นห่วงให้อัตโนมัติ
  เพียงแต่ระวังอย่าให้มีซี่ใดหมุนผ่านไปโดยไม่ได้เกี่ยวเส้นไหมไปด้วยเท่านั้นเอง