Showing 1–16 of 73 results

 • 37-M : ปลานำโชค

  ฿990.00

  ชื่อภาพ : ปลานำโชค

  ความหมายของภาพ : ความอุดมสมบูรณ์ ช่วยส่งเสริมความมั่งคั่งร่ำรวย บันดาลให้เกิดผลกำไรจากการค้าขาย และมีความเจริญรุ่งเรือง.

  รายละเอียดของภาพ :

  • ชุดปักครอสติช
  • ผ้าครอสติช :  14 ct
  • ขนาดภาพ : 13. นิ้ว X 21.5 นิ้ว
 • 37-E : ฮกลกซิ่ว

  ฿990.00

  ชื่อภาพ : ฮกลกซิ่ว

  ความหมาย : ฮก ลก ซิ่ว เป็นเทพเจ้าจีนที่ชาวจีนส่วนใหญ่ให้ความเคารพนับถือกันมาก เพราะหมายถึง ความโชคดี มั่งคั่ง และอายุยืน.

  รายละเอียดของภาพ :

  • ชุดปักครอสติช
  • ผ้าครอสติช : 14 ct
  • ขนาดภาพ : 14.5 นิ้ว X 20 นิ้ว
  • Stitch count 200 x 277

  สินค้าสั่งผลิตตามออร์เดอร์ ใช้เวลาผลิตประมาณ 15 วันทำการ

 • 37-H : อักษรมงคล – เงินทอง ไหลมา เทมา

  ฿320.00

  ชื่อภาพ : อักษรมงคล-เงินทองไหลมาเทมา

  รายละเอียดของภาพ :

  • ชุดปักครอสติช
  • ผ้าครอสติช : 14 CT
  • ขนาดภาพ : 8.5 นิ้ว X 8.5 นิ้ว

   

 • 37-A2D : มั่งมีศรีสุข ร่ำรวยแข็งแรง

  ฿700.00

  ชื่อภาพ : มั่งมีศรีสุข ร่ำรวยแข็งแรง

  รายละเอียดของภาพ :

  • ชุดปักครอสติช
  • ปักบนผ้าครอสติช : 14 ct
  • ขนาดภาพ : 13 นิ้ว x 16 นิ้ว
 • 58-D : ไก่นำโชค

  ฿790.00

  ชื่อภาพ : ไก่นำโชค

  ไก่เป็นสัตว์มงคลในเรื่องของความขยันขันแข็งทำมาหากิน ตามฮวงจุ้ยเชื่อว่าจะเรียกเงินทองโชคลาภ ครอบครัวมีความอุดมสมบรูณ์และพอกพูนทรัพย์.
  ภาษาจีนอ่านว่า : เซิง อี้ ซิง หลง แปลว่า การค้าเจริญรุ่งเรือง

  รายละเอียดของภาพ :

  • ชุดปักครอสติช
  • ปักบนผ้าครอสติช  : 14 ct
  • ขนาดภาพ : 11 นิ้ว x 22.5 นิ้ว
 • 57-F : นกยูง

  ฿890.00

  ชื่อภาพ : นกยูง

  ภาษาจีนอ่านว่า ” ฟู่  กุ้ย จี๋ เสียง ” มีความหมายว่าขอให้ประสบแต่ความสำเร็จ มีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และเปี่ยมด้วยโชคลาภวาสนา.

  รายละเอียดของภาพ :

  • ชุดปักครอสติช
  • ผ้าครอสติช  : 14 CT
  • ขนาดภาพ : 10 นิ้ว X 25 นิ้ว
  • Stitch count : 140 x 350
 • 58-A : เสือขาว (ฝาน หยง ฟู่ เฉียง )

  ฿890.00

  ชื่อภาพ : เสือขาว (ฝาน หยง ฟู่ เฉียง )

  เสือขาว เป็นสัตว์เทพแห่งทิศตะวันตก มีความหมายด้านพลังอำนาจ ความเข็มแข็ง พิทักษ์รักษาคุ้มครองปกป้องจากภยันตราย.

  รายละเอียดของภาพ :

  • ชุดปักครอสติช
  • ผ้าครอสติช  : 14 CT
  • ขนาดภาพ : 13 นิ้ว X 18 นิ้ว
  • Stitch count : 180 x 250
 • 57-i : ไก่คู่

  ฿790.00

  ชื่อภาพ : ไก่คู่

  ไก่ เป็นสัญลักษณ์ของความขยันขันแข็ง ไมัย่อท้อ รักครอบครัว  จะช่วยจิกเงินจิกทอง ค้าขายจะประสบความสำเร็จเจริญรุ่งเรือง

  รายละเอียดของภาพ :

  • ชุดปักครอสติช
  • ผ้าครอสติช  : 14 CT
  • ขนาดภาพ : 10 นิ้ว X 25 นิ้ว

   

 • 57-H : ไก่ฟัา

  ฿890.00

  ชื่อภาพ : ไก่ฟ้า

  รายละเอียดของภาพ :

  • ชุดปักครอสติช
  • ผ้าครอสติช  : 14 CT
  • ขนาดภาพ : 16 นิ้ว X 20 นิ้ว
  • Stitch count : 210 x 273
 • 57-Q : ร่มเย็น เป็นสุข

  ฿890.00

  ชื่อภาพ : ร่มเย็น เป็นสุข

  รายละเอียดของภาพ :

  • ชุดปักครอสติช
  • ผ้าครอสติช  : 14 CT
  • ขนาดภาพ : 10 นิ้ว X 19.5 นิ้ว
  • Stitch count 140 x 270
 • 37-A : เด็กจีนอุ้มปลาทอง

  ฿200.00

  ชื่อภาพ : เด็กจีนอุ้มปลาทอง

  ความหมาย : มีโชคตลาดกาล

  รายละเอียดของภาพ :

  • ชุดปักครอสติช
  • ผ้าครอสติช :  14 CT
  • ขนาดภาพ :  8 นิ้ว X 8 นิ้ว
  • Stitch count 106×106
 • 59-A : หนูน้อยนำโชค A (ปลาทอง)

  ฿320.00

  ชื่อภาพ : หนูน้อยนำโชค A (ปลาทอง)

  รายละเอียดของภาพ :

  • ชุดปักครอสติช
  • ผ้าครอสติช  : 14 CT
  • ขนาดภาพ : 10 นิ้ว X 10 นิ้ว
 • 37-S : อวยพรแต่งงาน (จีน)

  ฿450.00

  ชื่อภาพ : อวยพรแต่งงาน (จีน)

  รายละเอียดของภาพ :

  • ชุดปักครอสติช
  • ผ้าครอสติช  : 14 CT
  • ขนาดภาพ : 11.5 นิ้ว X 11.5 นิ้ว
 • CKE-03 : พระแม่กวนอิม

  ฿480.00

  ชื่อภาพ : เจ้าแม่กวนอิม

  รายละเอียดของภาพ :

  • ชุดปักครอสติช
  • ปักบนผ้าครอสติช  : 14 ct
  • ขนาดภาพ : 12.5 นิ้ว x 14.5 นิ้ว
  • Stitch count 159 x 186

 • 37-Q : เทพธิดาประทานโชคลาภ

  ฿220.00

  ชื่อภาพ : เทพธิดาประทานโชคลาภ

  รายละเอียดของภาพ :

  • ชุดปักครอสติช
  • ผ้าครอสติช  : 14 CT
  • ขนาดภาพ : 6 นิ้ว X 8.5 นิ้ว
  • Stitch count 60 x 103
 • 59-C : กู่ฉิน

  ฿1,200.00

  ชื่อภาพ : กู่ฉิน

  รายละเอียดของภาพ :

  • ชุดปักครอสติช
  • ผ้าครอสติช  : 14 CT
  • ขนาดภาพ : 15 นิ้ว X 21.5 นิ้ว
  • Stitch count 210×300