Thai landscape

สินค้าประเภทต่างๆ

แสดงทั้งหมด 11 ผลลัพท์

 • 43-B : เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์

  ฿910.00

  ชื่อภาพ : เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์

  เป็นเรือพระที่นั่งของกษัตริย์ไทยในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมาค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก.

  รายละเอียดของภาพ :

  • ชุดปักครอสติช : เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์
  • ปักบนผ้าครอสติช  : 14 ct
  • ขนาดภาพ : 18.5 นิ้ว x 14.5 นิ้ว
 • 43-E : วัดพระศรีรัตนศาสดาราม

  ฿2,500.00

  ชื่อภาพ : วัดพระศรีรัตนศาสดาราม

  วัดพระศรีรัตนศาสดาราม  ที่เรียกกันทั่วไปว่าวัดพระแก้ว เป็นวัดหลวงที่สำคัญในพระราชพิธีต่างๆ ที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกโปรดเกล้าให้สร้างขึ้นพร้อมกับการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ จนถึงทุกวันนี้.

  รายละเอียดของภาพ :

  • ชุดปักครอสติช : วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
  • ผ้าครอสติช  : 14 CT
  • ขนาดภาพ : 33 นิ้ว X 17.5 นิ้ว
  • Stitch count 460×24
 • 43-C : พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท

  ฿910.00

  ชื่อภาพ : พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท

  พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท : มีความสวยงามและโดดเด่น เนื่องจากเป็นการผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมไทยกับสถาปัตยกรรมยุโรปได้อย่างลงตัวและมีเอกลักษณ์ โดยตัวอาคารพระที่นั่งมีรูปแบบสถาปัตยกรรมยุโรป แต่หลังคาพระที่นั่งเป็นรูปแบบสถาปัตยกรรมไทย.

  รายละเอียดของภาพ :

  • ชุดปักครอสติช : พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท
  • ผ้าครอสติช  : 14 CT
  • ขนาดภาพ : 14.5 นิ้ว X 16 นิ้ว
  • Stitch count 193×218
 • 43-D : ณ บางกอก

  ฿2,900.00

  ชื่อภาพ : ณ บางกอก

  เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ เป็นเรือพระที่นั่งในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคที่วิจิตรงดงามมาก.

  รายละเอียดของภาพ :

  • ชุดปักครอสติช : ภาพ ณ บางกอก
  • ผ้าครอสติช  : 14 CT
  • ขนาดภาพ : 43 นิ้ว X 18 นิ้ว
  • Stitch count 600 x 250
 • 43-A : พระที่นั่งวิมานเมฆ

  ฿330.00

  ชื่อภาพ : พระที่นั่งวิมานเมฆ

  พระที่นั่งวิมานเมฆ เป็นพระที่นั่งไม้สักทองที่งดงาม ตัวอาคารของพระที่นั่งเป็นแบบผสมผสานลักษณะสถาปัตยกรรมแบบวิคตอเรียนกับไทยประยุกต์ ปัจจุบันได้ปรับปรุงเป็นพิพิธภัณฑ์ เปิดให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าชม.

  รายละเอียดของภาพ :

  • ชุดปักครอสติช : ภาพพระที่นั่งวิมานเมฆ
  • ปักบนผ้าครอสติช : 14 ct
  • ขนาดภาพ : 7.5 นิ้ว X 8 นิ้ว
  • Stitch count 100 x 110
 • 43-G : วัดพระธาตุดอยสุเทพ

  ฿870.00

  ชื่อภาพ : วัดพระธาตุดอยสุเทพ

  วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร เป็นพระอารามหลวง บรรจุปูชนียวัตถุที่สำคัญมาก ซึ่งได้แก่พระบรมสารีริกธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า วัดพระธาตุดอยสุเทพจึงเป็นหนึ่งในวัดที่มีความสำคัญมากที่สุดของจังหวัดเชียงใหม่

  รายละเอียดของภาพ :

   • ปักบนผ้าครอสติช : 14 ct
   • ขนาดภาพ : 14.5 นิ้ว X 16.5 นิ้ว
   • Stitch count : 189 x 214
 • 43-H : เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ

  ฿910.00

  ชื่อภาพ : เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ

  เป็นเรือพระที่นั่ง ในการเสด็จพระราชพิธีราชดำเนินเลียบพระนคร ลักษณะหัวเรือเป็นรูปพระวิษณุทรงครุฑ ซึ่งเป็นหนึ่งเรือที่สำคัญ ในพระราชพิธีกระบวนพยุหยาตราชลมารคของกษัตริย์ไทย.

  รายละเอียดของภาพ :

  • ชุดปักครอสติช : เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ
  • ปักบนผ้าครอสติช  : 14 ct
  • ขนาดภาพ : 18.5 นิ้ว x 14.5 นิ้ว
 • 43-F : นางสาวสยาม

  ฿750.00
  ชื่อภาพ : นางสาวสยาม

  รายละเอียดของภาพ :

  • ชุดปักครอสติช
  • ปักบนผ้าครอสติช : 14 ct
  • ขนาดภาพ : 13 นิ้ว X 13 นิ้ว
 • CX-EV-OTH03 : ณ บางกอก 2

  ฿6,450.00

  ชื่อภาพ : ณ บางกอก 2

  รายละเอียดของภาพ :

  • ชุดปักครอสติช
  • ปักบนผ้าครอสติช : 14 ct
  • ขนาดภาพ : 43 นิ้ว X 28 นิ้ว
  • Stitch count : 600 x 390
  • ผังลายสี ขนาด A3
  • *สินค้าพรีออเดอร์ ผลิต/จัดส่งได้หลังชำระเงิน 15-20 วันค่ะ*
 • CX-EV-OTH41 : พยุหยาตราทางชลมารค

  ฿4,300.00

  ชื่อภาพ : พยุหยาตราทางชลมารค

  รายละเอียดของภาพ :

  • ชุดปักครอสติช
  • ปักบนผ้าครอสติช : 14 ct
  • ขนาดภาพ : 36 นิ้ว X 21.5 นิ้ว
  • Stitch count : 500 x 300
  • ผังลายสี ขนาด A3
  • *สินค้าพรีออเดอร์ ผลิต/จัดส่งได้หลังชำระเงิน 15-20 วันค่ะ*
 • CX-EV-OTH30 : พยุหยาตราทางชลมารค

  ฿5,750.00

  ชื่อภาพ : พยุหยาตราทางชลมารค

  รายละเอียดของภาพ :

  • ชุดปักครอสติช
  • ปักบนผ้าครอสติช : 14 ct
  • ขนาดภาพ : 50 นิ้ว X 20 นิ้ว
  • Stitch count : 700 x 280
  • ผังลายสี ขนาด A3
  • *สินค้าพรีออเดอร์ ผลิต/จัดส่งได้หลังชำระเงิน 15-20 วันค่ะ*