แพทเทิร์นกระเป๋าเสื้อ กระเป๋าปะ 10 แบบ และ ฝากระเป๋า 4 แบบ

฿230.00

แพทเทิร์นกระเป๋าเสื้อ กระเป๋าปะ 10 แบบ และ ฝากระเป๋า 4 แบบ

ประกอบด้วยแพทเทิร์นกระเป๋าปะ 10 แบบ และแพทเทิร์นฝากระเป๋า 4 แบบ

คำอธิบาย

แพทเทิร์นกระเป๋าเสื้อ กระเป๋าปะ 10 แบบ และ ฝากระเป๋า 4 แบบ

ประกอบด้วยแพทเทิร์นกระเป๋าปะ 10 แบบ และแพทเทิร์นฝากระเป๋า 4 แบบ

แพทเทิร์นกระเป๋าปะ 10 แบบ

 • กระเป๋าทรงเหลี่ยม
 • กระเป๋าทรงโค้ง
 • กระเป๋าทรงหกเหลี่ยม
 • กระเป๋าทรงแหลม
 • กระเป๋าจีบ box เหลี่ยม
 • กระเป๋าจีบ box โค้ง
 • กระเป๋าจีบ box หกเหลี่ยม
 • กระเป๋าจีบคว่ำเหลี่ยม
 • กระเป๋าจีบคว่ำโค้ง
 • กระเป๋าจีบคว่ำหกเหลี่ยม

แพทเทิร์นฝากระเป๋า 4 แบบ

 • ฝากระเป๋าทรงเหลี่ยม
 • ฝากระเป๋าทรงมน
 • ฝากระเป๋าทรงแหลม
 • ฝากระเป๋าทรงหกเหลี่ยม

วิดีโอการเย็บกระเป๋าปะและฝากระเป๋า

1. กระเป๋าปะ

กระเป๋าปะแบบเรียบ

กระเป๋าปะแบบจีบ box / จีบคว่ำ

2. ฝากระเป๋าปะ

3. เย็บกระเป๋าและฝาบนชิ้นงาน