FAQ

รวมปัญหาที่พบบ่อย จากการใช้จักรไม่ถูกวิธี พร้อมวิธีแก้ไข ให้ท่านลองศึกษาเพื่อแก้ปัญหาเบื้องต้นด้วยตัวเอง ก่อนพิจารณาส่งซ่อมนะคะ

ปัญหาที่เจอบ่อย *จักรปัก*