คอร์สเรียน Online จาก PinnShop

คอร์สสำหรับทำความรู้จักเครื่องมืออุปกรณ์ การใช้งานพื้นฐาน และแนะนำเทคนิคสำหรับสร้างผลงานรูปแบบต่างๆ โดยสามารถเรียนออนไลน์ผ่านอินเตอร์เน็ตได้

Login

Please login with email and password

แนะนำให้เปิดบน Web Browser
เช่น Google Chrome, Microsoft Edge หรือ Mozilla Firefox, etc.
ไม่ควร เปิดโดยกด link จาก App ประเภท Messenger
เนื่องจาก Browser ภายในแอพ รองรับฟังก์ชันของเว็บไซต์ได้ไม่ครบถ้วน

✖ ในกรณีที่ เข้าสู่ระบบไม่สำเร็จ✖
เนื่องจากอีเมล์ หรือรหัสผ่านที่กรอกเข้ามา ไม่ถูกต้อง
กรุณา ติดต่อ INBOX หรือเมล์ info@pinnshop.com ให้ทำการเปลี่ยนรหัสผ่านให้

วิธีการ ดูหลักสูตรคอร์ส

( 01 ) ไปที่หน้า Course Catalog

หน้านี้จะแสดงรายการ คอร์สทั้งหมด ที่สามารถเข้าเรียนได้บนเว็บไซต์
โดยแบ่งตามประเภทเนื้อหา รวมถึงคู่มือการใช้งานจักร และเครื่องมือต่างๆด้วย

( 02 ) หากต้องการดูรายละเอียด
ให้กดปุ่มสีน้ำเงิน [ Enrolled Now ] หรือ
[ Continue Study ] ใต้ชื่อคอร์สนั้นๆ

( 03 ) ระบบจะแสดงหน้าแนะนำ อธิบายรายละเอียดคอร์สนั้นๆ
เริ่มจากชื่อคอร์ส และถัดลงมาเป็น Status Bar สถานะการเข้าเรียน  

โดยถ้ายังไม่ได้สมัครเข้าเรียน จะแสดง สถานะ NOT ENROLLED พร้อมราคาคอร์ส

ส่วนสถานะสมัครเข้าเรียนแล้ว จะแสดงแถบ Progress % ความคืบหน้าในการเรียน

ต่อด้วย Enrollment เงื่อนไขการเข้าเรียนคอร์สนั้นๆ

และอุปกรณ์ประกอบการเรียน

จากนั้นจะอธิบายหลักสูตรเนื้อหาคอร์สโดยสังเขป

ตามด้วย Section : Course Content ลิสต์รายการบทเรียนต่างๆในคอร์ส

จบด้วยการแนะนำคอร์สอื่นๆ หรือสินค้าอื่นๆ ที่น่าสนใจ

วิธีการ เข้าเรียนคอร์ส

( 01 ) ในหน้า Course Catalog สำหรับคอร์สที่สมัครเข้าเรียนแล้ว จะมีแถบธง “Enroll” สีฟ้า ด้านบน

( 02 ) กดปุ่มสีน้ำเงิน [ Enrolled Now ] หรือ [ Continue Study ] ใต้ชื่อคอร์สนั้นๆ

( 03 ) ระบบจะแสดงหน้าแนะนำ อธิบายรายละเอียดคอร์สนั้นๆ
เลื่อนลงมาที่ Section : Course Content ซึ่งลิสต์รายการบทเรียนต่างๆของคอร์ส

( 04 ) บทเรียนที่เคยเรียนจบแล้วจะมีเครื่องหมายเช็กถูกสีเขียว
กดบนชื่อบทเรียนล่าสุดที่ยังเรียนไม่จบ

( 05 ) ระบบจะแสดงเนื้อหาบทเรียนนั้นๆ

โดยเริ่มจากชื่อคอร์ส
ละถัดลงมาเป็นสถานะการเข้าเรียน
ต่อด้วยชื่อบทเรียน และเนื้อหา
จบด้วย Navigation
สำหรับย้อนกลับ หรือไปบทต่อไป

( 06 ) เมื่อเรียนจบแล้ว ให้กดปุ่ม [ Mark Complete ] สีเขียว ท้ายบท
✦ บทเรียนบางคอร์ส กำหนดให้ เรียนตามลำดับ
✦ ระบบจะไม่แสดงเนื้อหาบทต่อไป หากไม่ได้ กดปุ่ม [ Mark Complete ] ในบทเรียนล่าสุด

บทเรียนที่เรียนจบแล้ว สามารถเรียนซ้ำได้ตลอด
และเลือกลำดับได้อิสระ

© 2023 Art & Technology Co.,Ltd.. All Rights Reserved