บทที่ 2 วัสดุอุปกรณ์พื้นฐานประกอบการเรียน

บทที่ 2 วัสดุอุปกรณ์พื้นฐานประกอบการเรียน

EQUIPMENTS

วัสดุ อุปกรณ์ และ เครื่องมือ

ผ้า สำหรับตัดเย็บ 
○ ผ้าสำหรับทำตัวเสื้อ
○ ผ้าสำหรับกุ๊นขอบ
○ ผ้าเพิ่มเติมตามแบบ เช่น ผ้าสำหรับทำฮู้ด ผ้าสำหรับทำกระโปรง ผ้าสำหรับทำโบว์

วัสดุเพิ่มเติม
ด้ายเย็บผ้า
ตีนตุ๊กแก
กระดุม
○ ลูกปัด หรือโบว์ตกแต่ง ตามต้องการ
พลาสติกลอกลาย
หรือ กระดาษลอกลาย 

เครื่องมือต่างๆ
เตารีด
จักรเย็บผ้า
(สาธิตด้วย จักรเย็บผ้าคอมพิวเตอร์ A80)
»» ➼ เข็มจักรเย็บผ้า เบอร์ที่เหมาะสม ตามผ้าชนิดที่เลือกตัด
(สาธิตด้วย เข็มเย็บผ้ายืด )

»» ➼ ตีนผี ชนิดต่างๆตามความเหมาะสม
จักรโพ้ง
(สาธิตด้วย จักรโพ้ง 2104D )