วิวถิ่นไทย Thai Landscape

สินค้าประเภทต่างๆ

Showing 1–16 of 29 results

 • 42-B : บ้านไร่ปลายสวน

  ฿1,400.00

  ชื่อภาพ : บ้านไร่ปลายสวน

  เป็นภาพชนบทไทยที่มีกลิ่นอายของธรรมชาติมากๆที่ตอนนี้หาดูได้ยากแล้ว.

  รายละเอียดของภาพ :

  • ชุดปักครอสติช
  • ผ้าครอสติช : 14 CT
  • ขนาดภาพ : 20 นิ้ว X 14.5 นิ้ว
 • 43-B : เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์

  ฿910.00

  ชื่อภาพ : เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์

  เป็นเรือพระที่นั่งของกษัตริย์ไทยในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมาค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก.

  รายละเอียดของภาพ :

  • ชุดปักครอสติช : เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์
  • ปักบนผ้าครอสติช  : 14 ct
  • ขนาดภาพ : 18.5 นิ้ว x 14.5 นิ้ว
 • 42-S : วิถีชีวิต ชนบทไทย

  ฿1,400.00

  ชื่อภาพ : วิถีชีวิต ชนบทไทย

  วิธีที่ปลูกข้าวที่เก่าแก่มีความเป็นธรรมชาติ ท่ามกลางภูเขา ทุ่งนา และอากาศที่แสนจะบริสุทธิ์ บรรยากาศแบบนี้ไม่ค่อยจะมีให้เห็นกันแล้ว.

  รายละเอียดของภาพ :

  • ชุดปักครอสติช
  • ปักบนผ้าครอสติช  : 14 ct
  • ขนาดภาพ : 21.5 นิ้ว x 14.5 นิ้ว
 • 43-E : วัดพระศรีรัตนศาสดาราม

  ฿2,500.00

  ชื่อภาพ : วัดพระศรีรัตนศาสดาราม

  วัดพระศรีรัตนศาสดาราม  ที่เรียกกันทั่วไปว่าวัดพระแก้ว เป็นวัดหลวงที่สำคัญในพระราชพิธีต่างๆ ที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกโปรดเกล้าให้สร้างขึ้นพร้อมกับการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ จนถึงทุกวันนี้.

  รายละเอียดของภาพ :

  • ชุดปักครอสติช : วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
  • ผ้าครอสติช  : 14 CT
  • ขนาดภาพ : 33 นิ้ว X 17.5 นิ้ว
  • Stitch count 460×24
 • 43-C : พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท

  ฿910.00

  ชื่อภาพ : พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท

  พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท : มีความสวยงามและโดดเด่น เนื่องจากเป็นการผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมไทยกับสถาปัตยกรรมยุโรปได้อย่างลงตัวและมีเอกลักษณ์ โดยตัวอาคารพระที่นั่งมีรูปแบบสถาปัตยกรรมยุโรป แต่หลังคาพระที่นั่งเป็นรูปแบบสถาปัตยกรรมไทย.

  รายละเอียดของภาพ :

  • ชุดปักครอสติช : พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท
  • ผ้าครอสติช  : 14 CT
  • ขนาดภาพ : 14.5 นิ้ว X 16 นิ้ว
  • Stitch count 193×218
 • 18-Q : กลับบ้านเฮา

  ฿1,400.00

  ชื่อภาพ : กลับบ้านเฮา

  วิถีชีวิตของชนบทไทยยามเย็นในสมัยก่อน หลังจากทำงานเสร็จแล้ว จะเดินทางกลับบ้านกัน ที่เต็มไปด้วยกลิ่นอายความสวยงามของธรรมชาติ ความสงบ ซึ่งปัจจุบันหาชมได้ยากแล้ว.

  รายละเอียดของภาพ :

  • ชุดปักครอสติช
  • ปักบนผ้าครอสติช : 14 ct
  • ขนาดภาพ : 20.0 นิ้ว X 14.5 นิ้ว
  • Stitch count : 280 x 200
 • 42-A : ยกยอ

  ฿800.00

  ชื่อภาพ : ยกยอ

  การยกยอคือ วิธีการจับปลาอย่างหนึ่งซึ่ง ยอหมายถึงเครื่องมือจับปลาลักษณะเป็นแหผืนสี่เหลี่ยม มุมทั้งสี่ผูกติดกับคันสำหรับยก เมื่อก่อนจะใช้วิธีนี้กันเพราะยกครั้งหนึ่งก็จะได้ปลาทีละมากๆ.

  รายละเอียดของภาพ :

  • ชุดปักครอสติช
  • ปักบนผ้าครอสติช : 14 ct
  • ขนาดภาพ : 16.0 นิ้ว X 11.5 นิ้ว
  • Stitch count : 220 x 160
 • 42-D : สายน้ำยามเช้า

  ฿1,400.00

  ชื่อภาพ : สายน้ำยามเช้า

  สายน้ำยามเช้าคือ การค้าขายในน้ำโดยอาศัยพายเรือเป็นพาหนะ บรรทุกสินค้ามาขาย ส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน.

  รายละเอียดของภาพ :

  • ชุดปักครอสติช
  • ปักบนผ้าครอสติช : 14 ct
  • ขนาดภาพ : 20 นิ้ว X 14.5 นิ้ว
  • Stitch count : 280 x 200
 • 42-C : สวรรค์กลางดอย

  ฿1,050.00

  ชื่อภาพ : สวรรค์กลางดอย

  บรรยากาศในชนบทที่มีแต่ความเขียวชอุ่ม สุขสงบ และร่มเย็น.

  รายละเอียดของภาพ :

  • ชุดปักครอสติช : ภาพสวรรค์กลางดอย
  • ผ้าครอสติช  : 14 CT
  • ขนาดภาพ : 16 นิ้ว X 13 นิ้ว
  • Stitch count 220 x 180
 • 42-F : ริมน้ำชนบท

  ฿1,150.00

  ชื่อภาพ : ริมน้ำชนบท

  วิถีชีวิตชนบทไทยสมัยก่อน เราผูกพันกับแม่น้ำลำคลอง โดยจะเห็นได้จากการปลูกบ้านเรือนริมน้ำที่เต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ สุขและสงบร่มรื่นที่หาดูได้ยากแล้ว.

  รายละเอียดของภาพ :

  • ชุดปักครอสติช : ภาพริมน้ำชนบท
  • ผ้าครอสติช  : 14 CT
  • ขนาดภาพ : 17.5 นิ้ว X 12.5 นิ้ว
  • Stitch count 240 x 170
 • 43-D : ณ บางกอก

  ฿2,900.00

  ชื่อภาพ : ณ บางกอก

  เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ เป็นเรือพระที่นั่งในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคที่วิจิตรงดงามมาก.

  รายละเอียดของภาพ :

  • ชุดปักครอสติช : ภาพ ณ บางกอก
  • ผ้าครอสติช  : 14 CT
  • ขนาดภาพ : 43 นิ้ว X 18 นิ้ว
  • Stitch count 600 x 250
 • 42-E : อุดมสมบูรณ์

  ฿1,300.00

  ชื่อภาพ : อุดมสมบูรณ์

  รายละเอียดของภาพ :

  • ชุดปักครอสติช : ภาพอุดมสมบูรณ์
  • ผ้าครอสติช  : 14 CT
  • ขนาดภาพ : 18.5 นิ้ว X 14.5 นิ้ว
  • Stitch count 260 x 200
 • 42-T : บ้านริมน้ำ

  ฿1,650.00

  ชื่อภาพ : บ้านริมน้ำ

  วิถีชีวิตของชาวบ้านที่อยู่ริมน้ำ จะใช้แม่น้ำเป็นที่สัญจรไปมา เดินทางค้าขาย อากาศร่มเย็นและสงบ วิถีชีวิตที่บางคนใฝ่หาที่จะอยู่แบบนี้.

  รายละเอียดของภาพ :

  • ชุดปักครอสติช : ภาพบ้านริมน้ำ
  • ปักบนผ้าครอสติช : 14 ct
  • ขนาดภาพ : 23 นิ้ว X 16.5 นิ้ว
  • Stitch count 320 x 230
 • 43-A : พระที่นั่งวิมานเมฆ

  ฿330.00

  ชื่อภาพ : พระที่นั่งวิมานเมฆ

  พระที่นั่งวิมานเมฆ เป็นพระที่นั่งไม้สักทองที่งดงาม ตัวอาคารของพระที่นั่งเป็นแบบผสมผสานลักษณะสถาปัตยกรรมแบบวิคตอเรียนกับไทยประยุกต์ ปัจจุบันได้ปรับปรุงเป็นพิพิธภัณฑ์ เปิดให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าชม.

  รายละเอียดของภาพ :

  • ชุดปักครอสติช : ภาพพระที่นั่งวิมานเมฆ
  • ปักบนผ้าครอสติช : 14 ct
  • ขนาดภาพ : 7.5 นิ้ว X 8 นิ้ว
  • Stitch count 100 x 110
 • 43-G : วัดพระธาตุดอยสุเทพ

  ฿870.00

  ชื่อภาพ : วัดพระธาตุดอยสุเทพ

  วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร เป็นพระอารามหลวง บรรจุปูชนียวัตถุที่สำคัญมาก ซึ่งได้แก่พระบรมสารีริกธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า วัดพระธาตุดอยสุเทพจึงเป็นหนึ่งในวัดที่มีความสำคัญมากที่สุดของจังหวัดเชียงใหม่

  รายละเอียดของภาพ :

   • ปักบนผ้าครอสติช : 14 ct
   • ขนาดภาพ : 14.5 นิ้ว X 16.5 นิ้ว
   • Stitch count : 189 x 214
 • 43-H : เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ

  ฿910.00

  ชื่อภาพ : เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ

  เป็นเรือพระที่นั่ง ในการเสด็จพระราชพิธีราชดำเนินเลียบพระนคร ลักษณะหัวเรือเป็นรูปพระวิษณุทรงครุฑ ซึ่งเป็นหนึ่งเรือที่สำคัญ ในพระราชพิธีกระบวนพยุหยาตราชลมารคของกษัตริย์ไทย.

  รายละเอียดของภาพ :

  • ชุดปักครอสติช : เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ
  • ปักบนผ้าครอสติช  : 14 ct
  • ขนาดภาพ : 18.5 นิ้ว x 14.5 นิ้ว